האינדקס שפורסם על ידי ארגון השקיפות הבינלאומי, עוקב אחר המגמתיות הקיימת של מתן שוחד ברחבי העולם על ידי הכלכלות הגדולות בעולם בשנת 2011.

האינדקס מדרג את 28 הכלכלות החזקות והמובילות בעולם שאחראיות על כמעט ל-80% מייצוא הכלכלה העולמית של טובין, שירותים והשקעות. עפ"י הדו"ח הסיכוי כי תאגידים בינלאומיים ישלמו שוחד במסגרת עסקיהם גבוה היום יותר מבשנים האחרונות.

המדינות שדורגו, מוקמו בסולם שמצידו האחד הוגדרו מדינות "חפות מפשע", כאלו שהסיכוי למתן שוחד כלל לא קיים בעוד מצדו של הסולם, הוגדרו מדינות "אשמות", כאלו שהסיכוי למתן שוחד הוא הגבוה ביותר. עפ"י הדו"ח מדינות רוסיה וסין דורגו כמדינות שרמת הסבירות בהן למתן שוחד היא מהגבוהות ביותר, בעוד במדינות כמו הולנד ושוויץ בהם נמצא, כי רמת הסבירות למתן שוחד היא הנמוכה ביותר. ארה"ב לעומת זאת דורגה במקום ה-10 ליד סינגפור ואנגליה.  

ממצאי הדו"ח מצביעים על מצבים שונים בהם רמת הסבירות למתן שוחד לחו"ל גבוהה יותר:

1. שוחד נתפס כמשהו שנפוץ בכל המגזרים העסקיים, אולם רמת הסבירות להיתקל בשוחד גבוהה יותר במגזר השיפוצים ובענף הבנייה. 

2. רמת הסבירות להיתקל בשוחד בחברות שמנהלות קשרים עסקים בינלאומיים קשורה למצב היושרה של המדינה בה פועלות החברות.

3. רמת הסבירות להיתקל בשוחד בחברות שמנהלות עסקים בינלאומיים קשורה באופן הדוק לרמת השחיתות הקיימת באותה מדינה בה פועלות החברות.

4. שוחד נפוץ בין חברות בסקטורים שונים באותו אופן בו הוא נפוץ בין חברות לגורמים ממשלתיים רשמיים.

כל אחת מהמדינות דורגו מ-0 ל-10 כאשר הציון 10 ניתן למדינה בה רמת הסבירות למתן שוחד לחו"ל היא אפסית בעוד הציון 0 ניתן למדינות בהם רמת הסבירות למתן שוחד בחו"ל היה הגבוהה ביותר.

פורסם 2012-05-08