ביום 16.4.12, פורסמו תקנות איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן (רשימת תאגידים וסדרי עבודת ועדת היישום), התשע"ב- 2012. התקנות החדשות, מפרטות כיצד יוכרזו אותם תאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, אשר ההשקעה אסורה בהם על ידי תאגידים ישראלים.

עפ"י התקנות, חברה המקיימת קשר עסקי מהותי עם איראן באופן ישיר ו/או דרך צד שלישי, תוכרז כחברה שאין להשקיע בה. חברות שיוכרזו כתאגידים שמקיימים קשר עסקי עם איראן על ידי ועדת השרים יופיעו ב"רשימה שחורה" שתפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר.

פורסם 2012-05-07