חברת Opencorportes, שבסיסה בבריטניה הדוגלת בשקיפות של מידע בחברות פרטיות, פירסמה לאחרונה דו"ח משווה בין 52 מדינות ברחבי העולם, על מצב השקיפות הקיים בחברות פרטיות.

עפ"י הדוח הגישה למידע של חברות פרטיות במדינת ישראל, הינה בסיסית ביותר ולא מאפשרת שקיפות על חברות שאינן חייבות בדיווח.

החברה שדוגלת בגישה שווה למידע של חברות פרטיות ולא רק ממשלתיות או ציבוריות, מאמינה שגישה חופשית למידע היא עקרון בסיסי שיקדם שוק חופשי יותר. החברה הקימה אתר אינטרט שמאפשר גישה חופשית ופתוחה למידע של יותר מ- 42 מליון חברות ברחבי העולם.

ארגון ה-FATF, הגוף הבינ"ל הבולט כיום בקביעת סטנדרטים, נהלים ורגולציות למניעת הלבנת הון ומימון טרור המליץ במסגרת 40 ההמלצות שלו על הגברת השקיפות גם בחברות פרטיות דבר שיאפשר גישה חופשית יותר למידע על חברה ושקיפותה.

פורסם 2012-05-03