Western Union, חשפה בדוחות  הכספיים שלה ביום שלישי האחרון (2.5.12), כי היא נמצאת תחת חקירה פדראלית בגין חשד לביצוע עבירות הלבנת הון.

הדוחות שהוגשו על ידי החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית, חשפו כי החברה נדרשה להציג מסמכים למשרד המשפטים האמריקאי בהליך של חבר מושבעים גדול (Grand Jury), של חברת Shen Zhou International, סוכנות לשעבר של חברת Western Union, שכנגד מנהלה Shen Zhow הוגש כתב אישום בשנת 2010 בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון.

עפ"י הדוחות שהוגשו לרשות ניירות ערך, אין באפשרות חברת Western Union לצפות את תוצאות החקירה הפדראלית או את טווח הפסד הכספים לו צפויה במידה ותורשע בעבירות אלו.

פורסם 2012-05-03