FINTRAC, היחידה למודיעין פיננסי וריכוז דיווחים בקנדה, פרסמה את מסמך הטיפולוגיות שלה שעוסק בטיפולוגיות הלבנת הון ומציג דוגמאות של חקירות שנוהלו על ידי רשויות החוק. בין החודשים אפריל 2007 ומרץ 2011 FINTRAC, העבירה לרשויות החוק והמודיעין מידע ששימש אותם ב-2122 חקירות שהתנהלו על ידם ושהביא להתקדמות ניכרת בחקירתם. על פי הדו"ח חלה עליה ניכרת בשיתוף הפעולה בין FINTRAC לבין רשויות החוק השונות בין השנים שנבדקו.  

המסמך, אשר פורסם ע"י FINTRAC במהלך אפריל 2012, עוסק בטיפולוגיות הלבנת הון והקשר שלהם לעבירות אחרות כגון שוחד, הלבנת הון ומימון טרור. 

דוגמא למקרה שמציג הדו"ח הוא הונאת "פונזי" בו תוארו שני אנשים אמידים שהציגו עצמם לקהילה שלהם ככאלה שמעוניים לפתח קרקע באמצעות מימון שהם מבקשים להשיג. בתמורה להשקעה הבטיחו השניים כי בסיום הפרויקט יתנו תשואה של 30% מערך הכסף שהושקע. הכסף שהתקבל הופקד במספר רב של חשבונות בנק שונים וסייע להם ברכישת נדל"ן. שיתוף הפעולה בין רשויות החוק לבין FINTRAC הוביל לתפיסתם והעמדתם לדין.

בנוסף, הדו"ח מתאר את נסיונם של ארגוני הטרור במהלך השנים 2007-2011, לטשטש את נתיב הכספים שמיועדים למימון טרור, על ידי הפקדתם במספר רב של מוסדות פיננסיים וחשבונות בנק, על ידי ניסיון להימנע מדיווח על סכומי כסף גבוהים שמופקדים ומשיכת הכספים על ידי צדדים שלישיים.

הדו"ח מדרג את המדינות אליהם או מהם מועברים כספים הקשורים לעבירות הלבנת הון שמקורן בין היתר בעבירות סמים ובמרמה. עפ"י הדו"ח, מדינת ישראל ממוקמת במקום ה-14 בקשר לעבירות הלבנת הון שמקור הכספים הם סמים ובמקום ה- 6 בקשר לעבירות הלבנת הון שמקורן במרמה.

המסמך ניתן להורדה במאגר הטיפולוגיות באתר (למנויים בלבד)

פורסם 2012-04-29