הנציבות האירופית (The European Commission), פירסמה לפני מספר ימים (11.4.12), בסמוך לפרסום של הוועדה המשותפת של שלוש רשויות הפיקוח באירופה, כי היא מתכוונת להקדים את פרסום הדריקטיבה הרביעית שהינה גרסה מחודשת של הדריקטיבה השלישית שתכלול את 40 ההמלצות העדכניות של ארגון ה-FATF וכן המלצות נוספות שיסייעו לשיפור ההתמודדות עם איומים חדשים בתחום הלבנת הון ומימון טרור. הדריקטיבה הרביעית צפויה להתפרסם בסתיו 2012.

הדריקטיבה השלישית למניעת הלבנת הון וטרור פורסמה בשנת 2005 כדי לקבוע כללים למניעת שימוש לא נאות במערכת הפיננסית על ידי גורמים פליליים בתחום הלבנת הון ומימון טרור. הכללים שבדריקטיבה מבוססים בעיקרם על המלצות ארגון ה-FATF.

עפ"י הנציבות, המסגרת החוקתית והמשפטית של האיחוד האירופי שיושמה על פי הדריקטיבה השלישית, פועלת היטב וכמעט ללא מגרעות, יחד עם זאת היא אינה מעודכנת בחידושי הטכנולוגיה וחושפת את המוסדות והארגונים הפיננסיים לביצוע עבירות בתחום הלבנת הון ומימון טרור. לפיכך, הדריקטיבה הרביעית תעודכן ותקבע כלליים ברורים ומידתיים, שיאפשרו סגירת פערים שניתנים כיום לניצול על ידי גורמים פליליים. 

במסגרת הדריקטיבה הרביעית, הנציבות מתכוונת לכלול, לא רק את הסטנדרטים הבינלאומיים החדשים שאומצו על ידי ארגון ה- FATF ב -26 בפברואר, אלא גם כדי להתאים את המסגרת החוקית לאיומים חדשים בתחום הלבנת ההון ומימון טרור.

הנציבות מתכוונת לפעול לשילוב אלמנטים נוספים בדריקטיבה לרבות יישום גישה מבוססת סיכון, כפי שהוצע על ידי FATF בהמלצות החדשות שפורסמו. גישה זו אומרת, כי על מדינות להיות בקיאות במגוון הרחב של הסיכונים הפנימיים והחיצוניים המשפיעים עליהם, דבר שיאפשר להם למקד את מירב המשאבים בצורה יעילה יותר וליישם מערכת מתאימה יותר למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

כוונת הנציבות גם להרחיב את היקף יישום הדריקטיבה למגזרים חדשים ולהגדיר עבירות מס כעבירת מקור, לפעול כיסוי מקיף יותר של מגזר ההימורים, להבהיר את כללי בדיקת נאותות הלקוח, לפעול ליישום הוראות חדשות לאנשים שנחשפו לפעילות פוליטית וציבורית וחיזוק שיתוף הפעולה והסמכויות בין יחידות מודיעין פיננסי (FIUs).

פורסם 2012-04-16