הוועדה המשותפת של שלוש רשויות הפיקוח באירופה (EBA, ESMA ו EIOPA), היא פורום שהוקם ב-1 לינואר 2011, במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין רשות הפיקוח על הבנקים (EBA), רשות הפיקוח על שוק ניירות הערך (ESMA) והרשות לפיקוח על חברות הביטוח (EIOPA).  

הוועדה פירסמה לאחרונה (11.4.12) שני דו"חות על ההבדלים הקיימים ביישום הדריקטיבה השלישית בנושא מניעת הלבנת הון [2005/60/EC] (3MLD), בקרב מדינות החברות באיחוד האירופי.

הדו"ח על "יישום חוקים, רגולציה ופיקוח על מדינות החברות באיחוד האירופאי בקשר למוטבים בחשבונות לקוחות, עקב דרישת בדיקת נאותות הלקוח", מנתח את ההשפעה הקיימת של הרגולציה בתחום מניעת הלבנת הון ומניעת טרור, בעקבות הסטנדרטים שמוסדות פיננסיים וחברות האשראי נדרשים להם בעת בדיקת נאותות רגילות (CDD) על מוטבים בחשבונות הלקוחות שלהם.

מטרת הדוח היתה לאתר הבדלים בין המוסדות והגופים הפיננסיים בעקבות מתן פרשנות שונה של הדריקטיבה השלישית על ידי כל אחת מהן ולקבוע האם כתוצאה מההבדלים עשוי להיוצר פער שינוצל על ידי ארגוני פשיעה הפועלים בתחום הלבנת הון ומימון טרור.

הדו"ח על "יישום חוקים, רגולציה וציפיות רמת הפיקוח ברחבי המדינות החברות באיחוד האירופי ובדיקות נאותות מצומצמות (SDD) כאשר הלקוחות הם מוסדות וגופים פיננסיים", מספק סקירה של הוראות החוק והרגולציה הקיימת במדינות החברות באיחוד האירופי, ביחס לבדיקת נאותות מצומצמת כנדרש בדריקטיבה השלישית של האיחוד האירופי בנושא מניעת הלבנת הון (3MLD), כאשר הלקוחות הם מוסדות וגופים פיננסיים.  

הדו"ח מתמקד אך ורק במצבים בהם הסיכון נמוך וכאשר בדיקת נאותות מצומצמת ישימה, כשהלקוחות הם מוסדות וגופים פיננסיים שממוקמים במדינות האיחוד האיחוד האירופאי או במדינות בהן רמת הרגולציה הנדרשת זהה לרמה הנדרשת באיחוד האירופי.

בשני הדוחות הוועדה המשותפת הגיעה למסקנה, כי הבדלים המשמעותיים הקיימים ביישום הוראות הדריקטיבה במדינות החברות באיחוד האירופי נובעים מהשוני בפרשנות של הדריקטיבה בכל אחת מהמדינות. בנוסף, ממליצה הוועדה לאיחוד האירופי לפעול בהקדם להקטנת הפערים.

פורסם 2012-04-15