המשרד לפיקוח על המטבע במשרד האוצר האמריקאי (OCC) פרסם ביום חמישי (5.4.12) ידיעה על הסכם שנחתם בין המשרד לבין CITI BANK,  בו נדרש הבנק לבצע שיפורים ותיקונים עקב הפרת חוקי ה- BSA.  

עפ"י הבדיקה שנערכה בבנק נמצאו חולשות בבקרה הפנימית של הבנק לרבות כשלים בזיהוי של לקוחות בסיכון בתחומים רבים בבנק, העדר ניתור פעולות חשודות בפקדונות אלקטרוניים של המחאות בינל"א מרחוק וכן העדר דיווח על פעולות חשודות של חשבונות זרים בהתאם לחוקי ה-BSA.  

בנוסף, נמסר כי במהלך השנים 2006-2010, הבנק נכשל לפקח על עסקאות פקדונות והפקדת כספים שהתקבלו מחוץ למדינה. 

על פי ה- OCC הוחלט לא לקנוס את הבנק, אך הוא נדרש לשפר את הציות בעיקר בנושא דיווח על פעולות חשודות, מניעת הלבנת הון, הגברת ההגנות הקיימות וניתור תנועות חשודות, סנקציות של הממשל האמריקאי וחוקי ה- BSA. בעקבות ההסכם הודיע CITI BANK, כי במסגרת ההסכם הוא התחייב לפעול לתיקון הליקויים שנמצאו ולשפר את הפיקוח והבקרה בהתאם לממצאי הביקורת.

פורסם 2012-04-08