ה- FSA, הרשות הבריטית לפיקוח על שירותים פיננסיים, פרסמה לאחרונה (29.3.12), כי לאחר בדיקה שערכה במהלך החודשים אוגוסט 2011 עד ינואר 2012 בבנקים להשקעות, נמצא כי הם טרם השלימו את תהליך יישום והטמעת הבקרות הנדרשות בנושא מניעת שוחד ושחיתות.

הרשות שערכה בדיקה בשמונה בנקים להשקעות ושבעה מוסדות קטנים יותר להשקעות ובדקה את הפעולות שביצעו גופים אלו להקטנת רמת הסיכונים הקיימים בנושא מניעת שוחד ושחיתות מצאה, כי אותם גופים פעלו באיטיות ובחוסר יעילות. הבדיקה איתרה חולשות נפוצות בכל הגופים הכוללות העדר ביצוע בקרות פנימיות, העדר ניהול סיכונים מספק והערכת סיכונים לקויה. כמו כן, הגופים לא פעלו ליישום מלא של הנחיות ה- FSA והחוק בנושא מניעת שוחד ושחיתות.

עפ"י הדו"ח, למרות שהגופים עשו את מירב המאמצים להציג סטנדרטים גבוהים בנושא, וטענו כי הם פועלים ליישום, הטמה ולטיפול נאות במקרים של שוחד והשחיתות, נמצא כי הם נכשלו בהבטחת מערכות מיכוניות שיבטיחו זיהוי, ניהול ושליטה בנושא.

הערכות סיכונים הן כלי חיוני להבין את הסיכונים הקיימים בנושא השוחד והשחיתות ואת הסכנות שנשקפות לעסק. על מנת להקטין את הסיכונים על עסק לפעול ולסקור באופן עקבי את השינויים החיצוניים והפנימיים הקיימים ולפעול בכל דרך שתקטין את חשיפתו לשוחד ושחיתות. 

פורסם 2012-04-04