ה- FATF פירסמה, לאחרונה, מסמך המפרט קוים מנחים ושיטות עבודה שיסייעו ביישום והטמעת המלצה מספר 2 ( National cooperation and coordination) במסמך עדכון ההמלצות שפורסם בפברואר 2012.

עפ"י ה- FATF , על מנת להשיג את שיתוף הפעולה האפקטיבי ביותר בין רשויות האכיפה השונות, יש לפעול למען השגת המטרות הבאות:

1. שיתוף מידע מקסימאלי בין רשויות הלבנת הון, מימון טרור ומניעת נשק להשמדה המונית.

2. מצע שיאפשר שיתוף והחלפת מידע בין הרשויות השונות הפועלות למיגור התפשטות עבירות הלבנת הון, מימון טרור ומניעת נשק להשמדה המונית ויישום אפקטיבי של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם. 

3. איתור רשויות אכיפה שיכולות לשתף פעולה או רשויות שנזקקות לשיתוף פעולה על מנת להשיג תוצאות טובות יותר.

4. יצירת מנגון חוקי שיאפשר את שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים.

עדכון ההמלצות, שפורסמו בפברואר השנה, משלבות באופן מלא את מימון הטרור עם הלבנת הון ומתייחסות למניעת פיתוח נשק להשמדה המונית ולהלבנת כספי העלמות מסים. הן מחזקות את הדרישות למצבים בעלי סיכון גבוהה ומאפשרות למדינות לנקוט יותר בגישה מבוססת סיכון.

פורסם 2012-04-03