ה-FSA, הרשות לשירותים פיננסיים בבריטניה, פרסמה אתמול (26.3.12) הודעה לפיה החליטה להטיל קנס בסך 8.75 מיליון פאונד (הקנס הגבוה ביותר שהוטל עד כה על ידי הרשות)  על בנק Coutts שנמצא בבעלות   Royal Bank of Scotland, בשל כשלים בשמירה ואי הטמעת מערכות ובקרות הקשורות לחשבונות בנק של לקוחות בסיכון גבוה, לרבות חשבונות בנק השייכים לאנשי ציבור (PEP).  

הבנק, נקנס בעקבות חקירה שנפתחה כנגדו, לאחר שבביקורת השנתית שערכה הרשות בסוף שנת 2010, נמצא כי הוא אינו מפקח ומבקר באופן נאות ושלם על חשבונות של לקוחות הנמצאים בסיכון גבוה.   

עפ"י פירסום הרשות, ב- 75% מטפסי פתיחת חשבון בנק של לקוחות בסיכון שנבדקו, נמצאו מספר כשלים שחזרו על עצמם יותר מפעם אחד בנושאים הבאים:  

1. חוסר במידע על הלקוחות שמסייע באיתור מקור הכספים המופקדים לבעלי חשבונות בסיכון גבוה. 

2. העדר ניצול אפקטיבי ושלם של מידע המתקבל על חשבונות של אישי ציבור ולקוחות בסיכון גבוה .

3. העדר עדכון מידע על אישי ציבור ולקוחות בסיכון גבוה באופן שוטף וקבוע .

4. העדר בדיקה מספקת אחר כספים שמועברים דרך חשבונות בנק של אישי ציבור ולקוחות בסיכון גבוה.

שיתוף פעולה של Coutts עם הרגולטור תזכה אותה בהנחה של 30% בסכום הקנס. יחד עם זאת במידה ולא תפעל לתיקון הכשלים, היא צפויה לשלם סכום של 12.5 מליון פאונד.

פורסם 2012-03-27