FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי בממשל האמריקאי, פרסמה לאחרונה מסמך טיפולוגיות בנושא תעשיית ההימורים(Gaming Industry). המסמך סוקר את המאפיינים, התבניות והטיפולוגיות של תעשיית ההימורים בארה"ב  ומתבסס על דיווחים על פעולות חשודות (SAR) אשר הוגשו ל-FINCEN ע"י בתי הקזינו ומועדוני הקלפים בין השנים 2004-2011.

עפ"י תוצאות המחקר של FINCEN, בתי קזינו ומועדוני קלפים חשופים לביצוע עבירות של הלבנת הון ופשעים פיננסיים אחרים בשל אופי פעילותם. 

במחקר שכלל 74,816 דיווחים (בסכום כולל של כ- 1.77 ביליון דולר) על פעולות חשודות בין השנים 2004-2011 מצוין כי, בתי קזינו נמצאים בסיכון לביצוע הלבנת הון באמצעות הפקדת כספים (מזומנים, המחאות) בבתי הקזינו, המרתם לז'יטונים ולאחר מכן המרתם בחזרה. כאשר אדם מפקיד מזומן בקזינו ומקבל תמורתו ז'יטונים הוא יכול לאחר מכן לפדות אותם בחזרה למזומן ולקבל מבית הקזינו שובר תשלום בנקאי או המחאה, כך שלאחר מכן יופקדו הכספים בחשבון הבנק ויוצגו ככספים שמקורם ברווחים של אותו אדם בבית הקזינו. בדרך זו ניתן להלבין סכומים גדולים, ע"י שימוש בפיצול סכומים ובהעברת כספים בין מספר סניפים של אותו בית קזינו, לצורך הסוואת מקור הכספים.

דרך נוספת להלבנת הון באמצעות בתי קזינו היא רכישת ז'יטונים מאנשים בקזינו או שימוש באנשי קש אשר יפתחו חשבונות בבתי קזינו, יפקידו כספים וירכשו ז'יטונים ויחזיקו בהם למספר חודשים עד שייפדו אותם בחזרה. במדינות מסוימות ניתן להשתמש בז'יטונים כאמצעי להמרת מט"ח, וכן ניתן להעביר ז'יטונים ממדינה למדינה ולפדות את ערכם בקזינו אשר נמצא במדינה אחרת.

מאגר הטיפולוגיות באתר אמנט מונה כעת כ-140 מסמכי טיפולוגיות מהשנים האחרונות אותם אנו אוספים ע"י מעקב אחר פרסומי ארגונים וקבוצות בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ופרסומי היחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ברחבי העולם.

מאגר מסמכי הטיפולוגיות נגיש למנויים בלבד.

פורסם 2012-03-18