מחלקת המדינה של הממשל האמריקאי פרסמה לאחרונה (מרץ 2012) את הדו"ח הבינלאומי השנתי לאסטרטגית פיקוח על סמים לשנת 2011 (International Narcotics Control Strategy Report). הדו"ח סוקר כיצד מתמודדות מדינות שונות בעולם עם איום נגע הסמים וסחר בסמים, וכיצד מתמודדות המדינות השונות עם פשיעה הקשורה בסחר בסמים, כגון הלבנת הון ומימון טרור. הדו"ח יוצא מידי שנה בשני כרכים - הראשון מתמקד בנושא הסמים עצמם - גידול, ייצור וסחר, ואילו הכרך השני, מתמקד כולו בנושא הלבנת הון ופשיעה כלכלית.

הכרך השני, העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור, בוחן מידי שנה את התקדמות המדינות השונות בעולם בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מידי שנה נבדקת כל מדינה בנושא אכיפה, חקיקה, דיווחים ומלחמה בטרור והדו"ח מפרט אילו צעדים ננקטו בכל מדינה בנושא ומהם הצעדים העתידיים. בכרך זה מופיעה גם טבלת הסיווג של המדינות השונות לפי רמת סיכון. ישראל מופיעה בסיווג הגבוה Countries/Jurisdictions of Primary Concern לצד רוב מדינות העולם המערבי. סיווג זה אינו אינדיקציה לכשל או חוסר במדיניות מניעת הלבנת הון אלא אינדיקציה לכך שמדובר בכלכלה בהיקף פעילות פיננסית גדולה ומתקדמת, אשר מהווה בעולם המערבי סיכון גבוה יותר או פיתוי גבוה יותר לגורמי הלבנת הון.

הפסקה המתייחסת למדינת ישראל בדו"ח מפרטת את התקדמותה של ישראל במהלך שנת 2011 לרבות התייחסות לבעיית הפשיעה המאורגנת בישראל והמאבק בה. כמו כן, מכילה הפסקה נתונים מספריים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין היתר מצוין כי במהלך החודשים ינואר-אוקטובר בשנת 2011 התקבלו ברשות לאיסור הלבנת הון 27,922 דיווחים על פעולות בלתי רגילות ו- 922,583 דיווחים על פעולות רגילות. כמו כן, צוין כי במהלך 2011 הוגשו בישראל 52 כתבי אישום בעבירות הלבנת הון וכמו כן היו בשנה זו 12 מקרים של הרשעה בעבירות הלבנת הון (בין החודשים ינואר לאוגוסט 2011).

הדו"ח מציין את שנת 2011, כשנה שבה ישראל חתמה על מזכר הבנות עם FINCEN לשיתוף פעולה נוסף בתחום הלבנת הון ומימון טרור וכן את שיתוף הפעולה המתמשך לבקשות הסגרה של אנשים שהואשמו בפשעים כמו הלבנת הון בין רשויות אכיפת החוק בארה"ב וישראל. כך, למשל, יצחק אברג'יל, מראשי הפשע בישראל ועוד מספר אזרחים ישראלים אחרים הוסגרו לארה"ב בשנת 2011 שם הם עומדים כעת בפני שורה של האשמות, לרבות הלבנת הון וסחר בסמים.

פורסם 2012-03-11