Joel Esquenazi נשיא חברת "Terra Telecommunications" נידון ל-15 שנות מאסר בפועל בגין מעורבתו בפרשת הפרה של חוקי ה- FCPA ומתן שוחד לפקידי חברת "Telecommunications D’Haiti S.A.M - Haiti Teleco"  שבבעלות מדינת האיטי. סגנו, Carlos Rodriguez , נידון ל- 7 שנות מאסר. כמו כן, על פי משרד המשפטים האמריקאי הם צפויים להיקנס בסכום של כ- 3 מליון דולר.

Esquenazi ו - Rodriguez הורשעו בכל סעיפי כתב האישום באוגוסט 2011. בהתאם לכתב האישום השניים שילמו בין נובמבר 2001 למרץ 2005 כ- 890,000 דולר כספי שוחד לפקידי החברה הממשלתית על מנת לזכות ביתרון עסקי על פני מתחריהם, קבלת תעריפי תקשורת זולים יותר והבטחת המשך פעילות החברה במדינת האיטי. הם הורשעו במספר רב של סעיפי עבירה בין היתר בקשירת קשר להפרת חוקי ה- FCPA , הונאה, קשירת קשר לביצוע עבירות של הלבנת הון והלבנת הכספים בפועל.

הפעם האחרונה בה נקבע שיא במספר שנות מאסר בפועל לנאשם בגין הפרת חוקי ה- FCPA, היתה בחודש אפריל 2010, כאשר בית המשפט דן את Charles Jumet ל- 7.5 שנות מאסר בפועל (67 חודשים בגין הפרת חוקי ה- FCPA, ו- 20 חודשים בגין מתן הצהרה כוזבת ). 

עוד לפני הרשעה זאת, הורשעו אנשים נוספים בגין אותה פרשה. באפריל 2009 הורשע Antonio Perez, מפקח בחברת "Terra Telecommunications", במספר סעיפי אשמה של קשירת קשר להפרת חוקי ה- FCPA ונדון ל- 24 חודשי מאסר בפועל. במרץ 2010, הודה Robert Antoine , מנהל האחראי על היחסים הבין לאומיים בחברת  Haiti Teleco באשמה בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. Robert Antoine , הודה כי קיבל מעל למליון דולר שוחד מחברת  Miami-based telecommunications companies. הוא הורשע ונשלח ל- 48 חודשי מאסר בפועל.

לדברי משרד המשפטים האמריקאי ורשויות החוק, ההרשעה הנוכחית והקודמות לה  בגין הפרת חוקי ה- FCPA, מסמלים נקודת ציון חשובה במלחמה כנגד המפרים ומזכירה לכל כי תשלום שוחד לעובדי ממשל במטרה לקדם מטרות עסקיות הינה עבירה חמורה בצידה השלכות חמורות. 

פורסם 2012-03-01