כנס מועצת היהלומים הבינלאומית WDC מתקיים היום בירושלים בנוכחות שר התמ"ת, אלי ישי. בכנס התייחסו השר ישי והמפקח על היהלומים, שמואל מרדכי, לכוונה להכניס את מגזר היהלומים תחת פיקוחו של חוק איסור הלבנת הון החדש, על מנת ליצור מנגנון דיווח ופיקוח על מגזר זה ולמנוע בכך הלבנת הון באמצעות סחר ביהלומים.

במסגרת הכנס נאם השר ישי ואמר, בין היתר, כי הוא פועל למלחמה בהלבנת הון באמצעות מסחר ביהלומים וכי הוא רואה כמטרה להביא לכך שישראל תהיה מהראשונות בעולם שתהיה ערוכה לכך שלא תתאפשר הלבנת והעברת כספים באמצעות סחר ביהלומים.

המפקח על היהלומים, שמואל מרדכי, ציין כי כבר בימים אלו הוכנה הצעת חוק הכוללת את הרפורמה בשוק סוחרי היהלומים וכי הצעת החוק הוכנה בשיתוף מלא עם ראשי ענף היהלומים ועם הרשות לאיסור הלבנת הון ומשרד המשפטים.

הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007, מגדירה את החובות שיחולו על סוחרי אבנים יקרות בדומה לחובות הדיווח החלות כבר היום על הבנקים, נותני שירותי המטבע, וכו'.

עיקר התיקונים לגבי מגזר היהלומנים כולל החלת חובות זיהוי, רישום ודיווח, בנוגע לעסקאות הנעשות במזומנים. כמו כן מוצע לקבוע את המפקח על היהלומים במשרד התמ"ת כגורם המפעיל מפקחים על מגזר זה, וכן תיקבע הסמכות להקים ועדת עיצומים, בדומה להסדר החל על שאר המגזרים המדווחים.

הצעת החוק המתוקנת כוללת הגדרות מהי אבן חן (לרבות רשימת אבנים בתוספת), מהי אבן יקרה ומיהו "סוחר באבנים יקרות". כמו כן נקבעות בהצעת החוק חובת זיהוי הלקוחות, חובת דיווח על עסקאות, חובת ניהול רישומים, העברת מידע לרשות לאיסור הלבנת הון, הוראות הדרכת עובדים, ועוד.

לעיון בהצעת החוק לחץ כאן.

פורסם 2007-05-10