ארגון ה-FATF, הקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, עדכן את 40 ההמלצות למניעת הלבנת הון. עדכון זה הוא פרי עבודה של שנתיים בשיתוף המדינות החברות בארגון. בנובמבר 2010 פורסמה לראשונה טיוטת השינויים ל-40 ההמלצות והועברה לקבלת הערות ממדינות ומוסדות פיננסיים.

העדכונים, אשר נעשו בהסתמך על נתונים מטעם ממשלות, המגזר הפרטי וארגונים חברתיים, מספקים לשלטונות מסגרת יציבה יותר לפעולה נגד פשיעה ומתייחסים לאיומים חדשים למערכת הפיננסית הבינלאומית. ההמלצות משמשות כ-180 מדינות בכל העולם ככלי לבניית משטר וחקיקה למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

ההמלצות המעודכנות משלבות באופן מלא את מימון הטרור עם הלבנת הון, מתייחסות למניעת פיתוח נשק להשמדה המונית ולהלבנת כספי העלמות מסים. הן מחזקות את הדרישות למצבים בעלי סיכון גבוהה ומאפשרות למדינות לנקוט יותר בגישה מבוססת סיכון.

עיקר השינויים הם:

• על המדינות לאמץ וליישם סנקציות כלכליות המוטלות על ידי מועצת הביטחון של האו"ם בנוגע לנשק להשמדה המונית.
• הגברת השקיפות על מנת להקשות על הסוואת כספי פשיעה ועבריינים מלהסוות את זהותם ולהסתתר מאחורי ישויות משפטיות שונות.
• דרישות מוגברות בנוגע לאנשי ציבור (PEPs)
• הרחבת רשימת עבירות המקור כך שתכיל עבירות והעלמות מס.
• הגברת גישה מבוססת סיכון כך שהן מדינות והן המגזר הפרטי יוכלו לנתב את משאביהם ולהתמקד יותר בגורמי סיכון.
• שתוף פעולה בינלאומי יעיל יותר הכולל החלפת מידע בין רשויות, ביצוע חריקות במשותף ומעקב הקפאה וחילוט נכסים בלתי חוקיים.
• שיפור כלי התפעול ואימוץ טווח רחב יותר של טכניקות וסמכויות הן ליחידות החקירה הפיננסיות (FIUs) והן לרשויות האכיפה לשם חקירת מקרי הלבנת הון ומימון טרור.

להלן רשימת ההמלצות החדשה:

מס'מס' ישןנושא ההמלצה
א. מדיניות והגדרת הלבנת הון ומימון טרור
1 אמידת הסיכון ויישום גישה מבוססת סיכון
231שיתוף פעולה בינלאומי ותיאום בינלאומי
ב. הלבנת הון וחילוט
31,2קביעת הלבנת הון כעבירה פלילית
43קביעת כלים לחילוט
ג. מימון טרור ומימון נשק להשמדה המונית
5מ-IIקביעת מימון טרור כעבירה פלילית
6מ-IIIאימוץ ויישום סנקציות כלכליות בנוגע למימון טרור
7 אימוץ ויישום סנקציות כלכליות בנוגע לנשק להשמדה המונית
8מ-VIIIפיקוח וחקיקה הולמת בנוגע לארגונים ללא כוונת רווח
ד. צעדי מניעה
94אל לחוקי סודיות וחיסיון במוסדות פיננסיים לפגוע ביישום 40 ההמלצות
בדיקת נאותות לקוחות ושמירת מסמכים
105בדיקות נאותות לקוחות
1110שמירת מסמכים
צעדים נוספים ללקוחות מסוימים ופעילויות מסוימות
126אנשי ציבור
137בנקאות קורספונדנטית
14מ-VIהעברות כספים ודומיהם
158טכנולוגיות חדישות
16מ-VIIהעברות אלקטרוניות
הסתמכות, בקרה וארגונים פיננסיים
179הסתמכות על צדדים שלישיים
1815,22בקרות פנימיות וסניפים וחברות בת בחו"ל
1921מדינות בסיכון
דיווח על פעולות בלתי רגילות
2013, מ-IVדיווח על פעולות בלתי רגילות
2114חיסיון המדווח
גופים שאינם פיננסיים ובעלי מקצוע נוספים
2212בדיקת נאותות לקוחות
2316צעדים נוספים
ה. שקיפות וגילוי בעלות ונהנים
2433שקיפות וגילוי בעלות ונהנים של יחידים
2534שקיפות וגילוי בעלות ונהנים של גופים משפטיים
ו. סמכויות ואחריות הרשויות וצעדים מוסדיים אחרים
פיקוח ובקרה
2623פיקוח ובקרה על מוסדות פיננסיים
2729סמכויות המבקרים
2824פיקוח ובקרה על גופים שאינם פיננסיים
תפעול ואכיפה
2926יחידות מודיעין פיננסי (FIU)
3027אחריות גופי האכיפה והחקירה
3128סמכויות גופי האכיפה והחקירה
32מ-IXמעבירי מזומנים (Cash Couriers)
דרישות כלליות
3332סטטיסטיקות
3425הנחיה ומשוב
סנקציות (קנסות ועיצומים)
3517סנקציות
שיתוף פעולה בינלאומי
3635 מ-Iכלים לשיתוף פעולה בינלאומי
3736 מ-Vסיוע משפטי הדדי
3838סיוע משפטי הדדי: הקפאה וחילוט
3939הסגרה
4040צורות נוספות לשיתוף פעולה

פורסם 2012-02-19