הרשות לני"ע פרסמה לאחרונה את טיוטת תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"א-2011 והפיצה את הטיוטה לקבלת הערות ותגובות. במסגרת תיקון מס' 42 שהוכנס לחוק ניירות ערך ב-2010 נוסף לחוק פרק ז' 3, העוסק בזירת סוחר לחשבונו העצמי ומסדיר למעשה את פעילותן של זירות הפורקס תחת החוק לני"ע והרשות לני"ע.

נוסף על טיוטת התקנות החדשות שפורסמה פועלת הרשות לניירות ערך להסדרת נושא הלבנת הון ומימון טרור בסקטור זה. הרשות לני"ע הודיעה כי בעתיד תועבר לאישור מליאת הכנסת טיוטת צו איסור הלבנת הון שיחול על זירות מסחר. טיוטת צו כזו נמצאת היום בדיונים מול הרשות לאיסור הלבנת הון והיא תפורסם בעתיד בנפרד.

פורסם 2012-02-09