בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב הוגש היום, 10.05.07, כתב אישום נגד גיא וייסמן, אשר שימש כמשנה למנכ"ל בחברת ההשקעות הראל. וייסמן מואשם בעבירות גניבה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים.

בין יתר האישומים, מואשם וייס בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, בביצוע הלבנת הון, בעשיית פעולה ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, תוך ידיעה שהינו רכוש אסור, ובמטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו ואת תנועותיו, וכן במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון.

עפ"י כתב האישום גנב וייסמן מכספי החברה סכומים גדולים המצטברים לסכום של כ-123 מיליון ש"ח. הנאשם גנב את סכומי הכסף מהחברה הן בדרך של הפסדים במסחר באופציות המעו"ף עבור הלקוחות החברים, תוך שימוש בכספי הנוסטרו של החברה, והן בדרך של משיכת כספים מחשבונות הלקוחות החברים באמצעות הלקוחות החברים עצמם. כדי לאפשר את ביצוע גניבת כספי הנוסטרו של החברה לצורך המסחר באופציות המעו"ף וכפועל יוצא מזה את משיכת הכספים מחשבונות הלקוחות החברים, במהלך התקופה, וכדי למנוע את חשיפתם של מעשיו, ביצע הנאשם בעצמו, או גרם לביצוע על ידי אחרים, רישומים כוזבים של פעולות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים במערכת הנהלת החשבונות של החברה לרבות בשלושה כרטיסי חשבונות בנק.

כדי להסתיר את יתרות החובה הפיקטיביות שיצר הנאשם ובמטרה להעלים את פעולותיו ותוצאותיהן מהביקורות החשבונאיות התקופתיות ומהביקורות הבורסאיות ולמנוע את חשיפתם, ביצע הנאשם בסוף כל רבעון מספר פעולות הסתרה והסוואה לרבות יצירת מצגים כוזבים באמצעות העברות כספים מחשבון לחשבון, ביצוע רישומים פיקטיביים, והעברת נתונים כוזבים לרואי החשבון של החברה לצורך כתיבת הדוחו"ת הכספיים והמאזנים.

במעשיו גרם וייס, עפ"י כתב האישום לנזקים כבדים לחברה כולל מחיקת ההון העצמי של החברה ופגיעה ביכולתה לקיים את התחייבויותיה.

פורסם 2007-05-10