משרד המשפטים האמריקאי פרסם לאחרונה הודעה לעיתונות אודות כתב אישום חדש שהוגש נגד הבנק השוויצרי הפרטי, Wegelin & CO, ונגד שלושה מעובדי הבנק, אשר מועסקים כיועצים ללקוחות פרטיים. במסגרת כתב אישום זה מואשמים הבנק ושלושת העובדים כי קשרו קשר בשיתוף עם אזרחים אמריקאיים להסתיר ולהעלים הכנסות בשווי של 1.2 מיליארד דולר מרשויות המס בארה"ב באמצעות חשבונות בנק פרטיים.

Wegelin & CO הוא הבנק הפרטי הותיק ביותר בשוויץ ונוסד בשנת 1741. עפ"י כתב האישום, סייע הבנק בין השנים 2002-2011 לאזרחים אמריקאים ואחרים להסתיר את קיומם של חשבונות בנק פרטיים ולהחביא באמצעותם רווחים שהועברו מארה"ב לחשבונות אלו במטרה להימנע מתשלום מיסים ל-IRS האמריקאי. הבנק השוויצרי פעל בארה"ב ללא סניף משלו אלא באמצעות חשבון קורספונדנט בבנק UBS AG בסטמפורד קונטיקט. במקביל להגשת כתב האישום הוציא משרד המשפטים האמריקאי צו תפיסה ל-16 מיליון דולר אשר נמצאו בחשבון הקורספונדנטי של הבנק השוויצרי ב-UBS בסטמפורד. נכון לדצמבר 2010 ניהל והחזיק הבנק נכסים בשווי של כ-25 מיליארד דולר.

בכתב האישום נטען בנוסף כי במהלך השנים 2008-2009, ככל שהתגבר הלחץ על בנק UBS AG לסגור חשבונות פרטיים של אזרחים אמריקאיים ולמסור אודותיהם מידע לרשויות הממשל האמריקאי, זיהה הבנק הזדמנות עסקית להביא אליו נכסים נוספים ולפתוח חשבונות נוספים עבור אזרחים אמריקאיים אשר סגרו את חשבונותיהם ב-UBS. הבנק פנה באמצעות יועציו לאזרחים אמריקאיים והבטיח להם כי אם יפתחו חשבונות סודיים בבנק לא יועבר מידע זה לרשויות ארה"ב משום שלבנק יש מסורת ארוכת שנים של חשבונות סודיים וחסויים. כמו כן, הבנק ויועציו מאושמים כי סייעו לאזרחים אמריקאים להסוות את בעלותם בחשבונות פרטיים בבנק באמצעות הקמת חברות קש והנפקת מסמכים מזויפים אשר מציגים את חברות הקש כבעלים בחשבונות אלו.

פורסם 2012-02-09