הבלוג "The FCPA Blog", אשר סוקר נושאים הקשורים לחוק ה-FCPA בארה"ב, פרסם לאחרונה אינדקס מרכז של קנסות ופעולות אכיפה מצד הממשל האמריקאי עפ"י חוק זה במהלך שנת 2011. אינדקס האכיפה לשנת 2011 מפרט אילו קנסות הוטלו במהלך השנה האחרונה על חברות וארגונים, ואילו כתבי אישום הוגשו נגד חברות וגורמים יחידים בעבירות עפ"י חוק זה.

עפ"י האינדקס, במהלך שנת 2011 שילמו 15 חברות קנסות במסגרת הסכם ליישוב אישומים נגדם עפ"י החוק ה-FCPA. סכום הקנסות המצטבר אותו שילמו 15 החברות הוא 508.6 מיליון דולר. בשנת 2010, שילמו 23 חברות קנסות בסכום מצטבר של 1.8 מיליארד דולר. עפ"י הבלוג, שנת 2011 היתה אמנם "חלשה" יותר באכיפה מול חברות אבל חזקה ומשמעותית יותר באכיפה נגד יחידים. במהלך שנת 2011 באה לידי ביטוי גישת הממשל האמריקאי שהתבטאה בדגש נרחב על אכיפה אישית נגד בעלי תפקידים בחברות ובפעולות אכיפה כגון הגשת כתבי אישום, הטלת קנסות אישיים, הרשעות ועוד.

שלושת הקנסות הגדולים שהוטלו במהלך שנת 2011 כנגד חברות היו הקנסות שהוטלו על החברות: Johnson & Johnson, JGC Corporation ו-Magyar Telekom.

Johnson & Johnson שילמה במהלך 2011 קנס בסך 70 מיליון דולר, JGC היפנית שילמה קנס בסך 218.8 מיליון דולר, ואילו Magyar Telekom שילמה יחד עם Deutsche Telekom קנס מצטבר בסך 95 מיליון דולר.

נוסף על מידע זה, מפרט האינדקס את כלל ההליכים ופעולות האכיפה שננקטו במהלך 2011 נגד יחידים ובעלי תפקידים בחברות, לרבות הגשת כתבי אישום בעבירות עפ"י חוק ה-FCPA או בעבירות הלבנת הון עם זיקה לשחיתות ושוחד עפ"י חוק ה-FCPA.

פורסם 2012-01-05