מזכירות הממשלה פרסמה במהלך הימים האחרונים ידיעה באתר ראש הממשלה אודות הכרזה חדשה של ועדת השרים לענייני בטחון לאומי במסגרתה הוכרזו 259 ארגוני טרור ויחידים שהם פעילי טרור.

החלטה מס' ב/101 של ועדת השרים לענייני בטחון לאומי התקבלה ביום 22.11.2011, אך פורסמה באתר ראש הממשלה רק בתאריך 29.12.11. באתר משרד הבטחון עודכנו רשימות ההכרזות בתאריך 1.1.2012, אך טרם הופצו ההכרזות למוסדות הפיננסיים השונים באמצעות דואר אלקטרוני.

במסגרת החלטה ב/101 הוכרזו כאמור 259 ארגוני טרור ויחידים, אשר אומצו לרשימת ההכרזות מתוך החלטת מועצת האו"ם לענייני בטחון מס' 1373. נוסף על פרסום השמות שהוכרזו בלועזית, עודכנה רשימת ההכרזות באתר משרד הבטחון כך שהיא כוללת תרגום לעברית של הכרזות חדשות אלו.

בנוסף, מופיעה בהחלטה ב/101 רשימת הכרזות שבוטלו עקב הסרתם מרשימות מאו"ם.

פורסם 2012-01-03