משרד המשפטים האמריקאי פרסם לאחרונה ידיעה אודות הסכם להסדרת אישומים שנחתם מול חברת התקשורת ההונגרית Magyar Telekom Plc ומול חברת התקשורת הגרמנית Deutsche Telekom AG אשר מחזיקה ברוב מניות השליטה בחברת Magyar.

Magyar Telekom הואשמה בעבירה על סעיף שוחד אחד עפ"י חוק ה-FCPA ובשתי עבירות על סעיפי ניהול ספרים ושקיפות עפ"י חוק ה-FCPA, בגין מעשים המיוחסים לחברה שבוצעו ע"י Magyar וחברות בת מטעמה במקדוניה ובמונטנגרו. בגין מעשים אלו הסכימו שתי חברות התקשורת לשלם קנסות משותפים מצטברים בסך של 95 מיליון דולר, מתוכם קנס פלילי בסך כ-59 מיליון דולר שהוטל על Magyar וקנס פלילי נוסף בסך 4.36 מיליון דולר שהוטל על Deutsche Telekom. נוסף על כך, הסכימה Magyar לשלם קנס אזרחי בסך 31.2 מיליון דולר לרשות האמריקאית לניירות  ערך, ה-SEC.

עפ"י האישומים נגדה, ביצעה Magyar תשלומים בלתי חוקיים לבכירי ממשל במקדוניה בשנת 2005 בתמורה לעיכוב הליכים חוקיים במקדוניה אשר היו צפויים להקים ל-Magyar תחרות בשוק התקשורת המקומי. Magyar וחברות בת מטעמה העבירו תשלומים בסך של כ-6 מיליון דולר לבכירי ממשל במקדוניה, באמצעות סוכנים יווניים, ואף חתמו מול אותם בכירי ממשל על הסכמי הבנות אשר במסגרתם התחייבו נציגי הממשל לעכב ככל שניתן את כניסת החקיקה החדשה לתוקף במקדוניה ואת כניסתה לשוק של מפעילת תקשורת חדשה, אשר צפויה היתה להתחרות ב-Magyar.

כמו כן, הואשמה Magyar בגין פעילות בלתי חוקית בניהול ספרים לגבי עסקיה במונטנגרו. עפ"י האישומים נגדה, ביצעה החברה תשלומים בלתי חוקיים ורשמה אותם בספריה בהסוואה של 4 חוזי קבלנות מזויפים בשווי של כ-4.4 מיליון ליש"ט, למרות שלא ניתן בגין חוזים אלו שום שירות.

פורסם 2012-01-01