איגוד הבנקים הבריטי (ה-BBA) פרסם לאחרונה (20.12.11) חוברת הדרכה עבור בנקים ומוסדות פיננסיים בנושא חוק השוחד החדש (UK Bribery Act 2010) שנכנס לתוקפו בבריטניה ביולי האחרון. מטרתה של חוברת ההדרכה היא לסכם ולפרש את החוק החדש עבור מוסדות פיננסיים, וכן להדגיש סוגיות חשובות ודרכים ליישום והטמעת החוק בארגונים פיננסיים.

חוק השוחד החדש נכנס לתוקפו ביולי השנה והוא קובע ארבע עבירות עיקריות: מתן שוחד (אקטיבי), קבלת שוחד (פאסיבי), מתן שוחד לעובד ציבור זר ואי מניעת שוחד ע"י חברה מסחרית. החוק מתאפיין בתחולה טריטוריאלית רחבה וניתן לתבוע על פיו כל אדם או חברה שהם בעלי קשר קרוב ("Close Connection") לבריטניה, גם אם העבירה לא בוצעה בבריטניה. כאשר מדובר על קשר קרוב הכוונה היא למעשה לכל חברה מסחרית אשר יש לה נציגות בבריטניה או פעילות מסוימת בבריטניה.

בנושא עבירת אי מניעת שוחד ע"י חברות מסחריות, חברה מסחרית אינה יכולה להתגונן יותר בטיעון שלא ידעה מה עשו סוכניה או עובדיה, ותואשם עפ"י חוק זה באי מניעת שוחד אם גורם הקשור אליה ביצע עבירת מתן שוחד. כאשר מדובר בהגדרה של גורם קשור (Associated Person) לחברה מסחרית מסביר איגוד הבנקים בחוברת כי הכוונה היא לעובד של אותה חברה, סוכן, יועץ, קבלן מטעמה, ספק, שותף וחברת בת. עפ"י חוק זה, הקביעה אם מדובר בגורם קשור לחברה מסחרית אינה מתבצעת עפ"י הגדרת מערכת היחסים ביניהם בלבד, אלא גם עפ"י העובדות והנסיבות הרלוונטיות לאותו מקרה.

העונש על עבירה של אי מניעת שוחד ע"י חברה מסחרית הוא קנס בלתי מוגבל וההגנה היחידה של חברה מסחרית בתגובה לאישום זה יהיה אם תוכיח כי קיימה הדרכות וקבעה נהלים להסברה בנושא שוחד ומניעת מתן שוחד. כמו כן, נקבע בחוק זה כי אם יוכח שגורמים בהנהלה בכירה של חברה מסחרית ידעו על מתן שוחד בידי עובדים אחרים או סוכנים, ניתן יהיה להגיש נגדם כתבי אישום.

בנוסף על חלקה הראשון של חוברת ההדרכה שמתרכז בפרשנות והסברים לסעיפים בחוק, מכילה החוברת השוואה של החוק לחוק ה-FCPA האמריקאי, וכן הנחיות למוסדות פיננסיים כיצד ליישם בארגון תוכנית למניעת שוחד הכוללת נהלים בקרות ופיקוח בהתאם לרוח החוק החדש. עפ"י איגוד הבנקים הבריטי, תוכנית ארגונית למניעת שוחד ושחיתות חייבת לכלול התייחסות למגוון נושאים וביניהם: מעורבות דרג בכיר, סקר סיכונים, בדיקות נאותות לסוכנים וגורמים מטעם החברה, הסדרת נושאים כגון: תרומות, מתנות, קידום מכירות ואירוח, מכרזים וחוזים ממשלתיים, שקיפות וגילוי, דיווחים לרשויות, הדרכה וכח-אדם, בקרה ופיקוח. חוברת ההדרכה של איגוד הבנקים מכילה הרחבה של כל אחד מנושאים אלו, לרבות הרחבות בנושאים כגון: הטמעת תרבות ארגונית, הערכות סיכונים, מחויבות דרג בכיר, בדיקות נאותות ועוד.

בנושא בדיקות נאותות לגורמים הקשורים לחברה ופועלים מטעמה (עובדים, סוכנים, יועצים, קבלנים, וכו') מוצגת בחוברת ההדרכה רשימת "נורות אדומות" להתנהגות חשודה של גורם מטעם חברה מסחרית (Associated Person). רשימת הנורודת האדומות מופיעה בעמוד 30 וכוללת בין היתר התנהגויות חשודות כגון: סוכן שהומלץ ספציפית ע"י בעל תפקיד ציבורי, גורם קשור אשר מתעקש לפעול באנונימיות, מעורבות צדדים שלישיים לא ידועים בהעברות כספים מטעם אותו גורם, בקשות לא סבירות למימון, התנגדות לא סבירה לסעיפים בחוזה ועוד.

פורסם 2011-12-28