רשות המיסים פרסמה ביום ראשון האחרון (11.12.11) דו"ח המסכם את החלטות הועדה להטלת עיצום כספי במחצית הראשונה לשנת 2011. הדו"ח מפרט מקרים הקשורים בהפרת חובת הדיווח על הכנסת כספים לארץ עפ"י סעיפים 9 ו-10 לחוק איסור הלבנת הון.

בין המקרים המתועדים בדו"ח זה, הקנסות הגבוהים ביותר שניתנו הם קנסות בסך 140,000 ש"ח ו-200,000 ש"ח.

במקרה הראשון, שהתרחש בפברואר 2011, עברו במסלול הירוק ארבעה אנשים שונים שברשותם סכומי מזומן הנעים בין 8,000-13,700 דולר. הסכומים חולקו כך שכל אחד מהעוברים העביר סכום הנמוך מסף הדיווח ובמסגרת חקירה עלה החשד כי בוצע פיצול של הכספים למטרת מניעת דיווח. לוועדה הוגשה בקשה להטלת עיצום כספי כנגד הארבעה. לאחר גביית עדויות מהם ועיון הוועדה במסמכי החקירה הגיעה הוועדה למסקנה כי אכן מדובר בכספים שפוצלו ושייכים כולם לאחד מהארבעה - יוסף בן שמעון. הוועדה הגיעה למסקנה זו לאחר שנתגלה רצף מספרי בין השטרות של 3 מהמעבירים וכן סימנים נוספים המעידים על כך שהכספים הגיעו כולם מחלפנים זהים, כמו כן, העידו השלושה האחרים כי בן שמעון שילם עבור כרטיסי הטיסה והשהייה שלהם במקסיקו ולא הצליחו לשכנע את הוועדה לגבי מקור הכספים. לפיכך הגיעה הוועדה למסקנה כי מדובר בכספים השייכים לבן שמעון וכי היתה מצידו מטרה להימנע מדיווח בעצם כך שתכנן את צעדיו בהתאם והביא אנשים לחלק את הכספים ביניהם. על בן שמעון הוטל עיצום כספי בסך 140,000 ש"ח.

במקרה השני, שהתרחש במאי 2011, נכנס לארץ אדם וברשותו כ-140 אלף אירו. הוא לא דיווח על הכספים ונתפס. מאוחר יותר הודה כי גם עזב את הארץ שברשותו סכום דומה, ולפיכך עבר למעשה שתי עבירות לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון בסכום מצטבר של כ-1.4 מיליון ש"ח. גרסתו של אותו אדם לגבי מקור הכספים ויעדו היתה מלאה בסתירות ולא חד משמעית. הוועדה קיבלה את גרסתו רק לגבי חלק מהכספים אך הגיעה למסקנה כי ידע על חובת הדיווח ופעל במטרה להתחמק ממנה. עקב כך, הוטל עליו קנס בסך 200,000 ש"ח.

כזכור, החוק לאיסור הלבנת הון קובע שני מסלולי ענישה למי שעובר על חובת הדיווח – ענישה פלילית וענישה מנהלית. סעיף 10 לחוק איסור הלבנת הון קובע כי המפר חובת דיווח (כאמור בסעיף 9), דינו מאסר לשישה חודשים, או קנס הקבוע בסכום הקבוע בחוק העונשין או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

כאשר נתפס אדם עם סכומי מזומנים עליהם לא דיווח, מוסמך פקיד המכס לחלט את הכספים מיידית עד שיוחלט אם יוגש כתב אישום פלילי או עיצום כספי. מכאן ואילך, יכולה להתפתח החקירה לכדי כתב אישום פלילי עם עונש מאסר וקנס כספי עפ"י סעיף 10 או סעיף 3(ב) לחוק, או שיינקטו נגדו אמצעים מנהליים בדרך של הטלת עיצום כספי ע"י ועדת העיצומים לפי סעיף 15. גובה העיצום הכספי בהליך מנהלי יכול להגיע עד פי חמישה מהסכום שלא דווח. 

פורסם 2011-12-13