בית המשפט הפדרלי לערעורים בלואיזיאנה (5th circus court of appeal) דחה ביום רביעי האחרון (07.12.11) את ערעורם של מנהלי קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח, אשר נשפטו לעונשי מאסר שונים במאי 2009. מנהלי קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח (The Holy Land foundation) הורשעו בנובמבר 2008 בעבירות של מתן תמיכה לארגון טרור מוכרז (חמאס) ועבירות הלבנת הון. עפ"י כתב האישום, הועברו ע"י ה-HLF לחמאס למעלה מ-12 מיליון דולר דרך אגודות צדקה וביניהן אגודות צדקה שהוכרזו בארץ כגון ועדת הצדקה בקלקליה, שכם, חברון, ובית לחם.

בערעורם ניסו לטעון מנהלי הקרן כי נמנעה מהם הזכות למשפט הוגן עקב שימוש התביעה בעדויות חסויות מטעם סוכני שב"כ וגורמים בצה"ל. כמו כן, ניסו לטעון טענות חוקתיות שונות נגד ראיות נוספות שהוצגו במהלך המשפט. בית המשפט לערעורים דחה את טענותיהם והותיר את הרשעתם על כנה כמו גם את עונשי המאסר שהוטלו. בית המשפט לערעורים נימק כי אמנם אין משפט "מושלם", אך מנהלי הקרן זכו למשפט הוגן באופן סביר וכי התשתית הראייתית נגדם היתה רחבה והוכיחה כי לארגון היו קשרים עמוקים ורחבי טווח עם אגודות הצדקה של ארגון החמאס.

במהלך גזר הדין שניתן כאמור במאי 2009, נידון Shukri Abu Baker, מזכירה הראשי של הקרן לשעבר, ל-65 שנות מאסר בגין 11 עבירות שונות של מתן תמיכה פיננסית לארגון מוכרז וניסיון למתן תמיכה פיננסית לארגון מוכרז, וכן ב-10 עבירות הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון.  Ghassan Elashi, ממייסדי הקרן, נידון אף הוא ל-65 שנות מאסר בגין אותן עבירות.

שני נאשמים נוספים, Mohammad El-Mezain ו-Abdulrahman Odeh, נידונו ל-15 שנות מאסר כל אחד, והנאשם החמישי, Mufid Abdulqader, שהינו אחיו של חאלד משעל, יו"ר הלשכה המדינית של החמאס, נידון ל-20 שנות מאסר. נוסף על עונשי המאסר, נגזרו על הנאשמים ועל קרן האדמה הקדושה קנסות בסכום מצטבר של כ-12.5 מיליון דולר.

פורסם 2011-12-11