משרד הבטחון פרסם היום (07.12.11) הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת. ההתאחדות שהוכרזה היא "סיעת הצירים האסלאמיים" או בשמותיה החליפיים: "משרד הצירים האסלאמיים", "הצירים האסלאמיים", "מכתב אלנואב אלאסלאמיון", "אלנואב אלאסלאמיון".

פורסם 2011-12-07