האיחוד האירופי פרסם הכרזות חדשות כנגד יחידים וחברות הקשורים מסייעים לתעשיית הנשק והגרעין האיראנית. במסגרת המגמה העולמית להרחבת הסנקציות נגד איראן פרסם האיחוד האירופי בסוף השבוע האחרון (2.12.11) רשימת הכרזות תחת רגולציה EU 1254/2011. רגולציה זו קובעת כי הרשימה בנספח VIII עפ"י רגולציה EU 961/2010 תעודכן ותתוקן, כך שהרשימה המופיעה ברגולציה החדשה תתווסף לנספח זה.

במסגרת הרשימה המופיעה ברגולציה 1254/2011 הוכרזו 37 יחידים ו-143 חברות הקשורים או מסייעים לתעשיית הגרעין והנשק באיראן. בין היתר הוכרזו מנהלים ודירקטורים בכירים בבנקים איראניים, חברות קש אשר שימשו כחברות חזית עבור תעשיית הגרעין באיראן להמשיך ולייבא חומרים, חלקים וחלפים מחו"ל וכן חברות קש אשר שימשו כחברות חזית עבור נתיבי הספנות האיראניים (IRISL) ומשמרות המהפיכה האיראניות (IRGC).

פורסם 2011-12-06