חברת Dow Jones בשיתוף תוכנית ההכשרות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, Acams פרסמו לאחרונה תוצאות סקר שנערך בקרב 600 בכירי ציות ברחבי העולם בנושא התמודדותם עם תחום מניעת הלבנת הון והאתגרים היומיומיים בעבודה זו. הסקר בחן מהם הקשיים העיקריים בתחום זה ומהם האתגרים העיקריים הניצבים בפני מחלקות מניעת הלבנת הון במוסדות השונים.

עפ"י תוצאות הסקר עולה כי האתגרים העיקריים הניצבים בפני אנשי ציות ומחלקות למניעת הלבנת הון הם התמודדות עם כח אדם שאינו מקצועי מספיק והצורך להכשירו, התמודדות עם רגולציות חדשות והתמודדות עם מגמת החמרת אכיפה מצד הרשויות.

ממצא נוסף עפ"י הסקר מראה כי אחוז גבוה של מוסדות וארגונים מבצעים כיום סריקות לאיתור חשבונות אנשי ציבור מקומיים למרות שאין זו חובה עדיין עפ"י חוק ברוב המדינות.

כאשר נשאלו אנשי ציות מהם הגורמים המכבידים ביותר מבחינת עומס עבודה, עלה כי שני הגורמים העיקריים הם רגולציות חדשות (70%) והתערבות ופיקוח מצד ההנהלה הבכירה (76%). שני גורמים אלו צוינו ע"י הנשאלים בסקר כשני הגורמים המכבידים והנפוצים ביותר.

בתשובה לשאלה שנשאלה בסקר בנושא המלצות ארגון ה-FATF, ענו 79% מהנשאלים כי שינוי המלצות ארגון ה-FATF ופרסום המלצות חדשות מעודכנות צפוי להשפיע על עומס העבודה בארגון או במוסד בו הם עובדים. מתוך אחוז זה, 25% מהנשאלים ציינו כי שינוי ההמלצות צפוי להשפיע על עומס העבודה שלהם באופן נכבד.

כאמור, נבדק בסקר גם נושא סינון וסריקה לחשבונות אנשי ציבור מקומיים, וזאת לקראת שינוי המלצת ה-FATF אשר עשוי להחיל בעתיד את ההוראות בנושא אנשי ציבור זרים גם על אנשי ציבור מקומיים. בנושא זה ציינו 79% מהנשאלים כי הם מבצעים סריקה ופיקוח גם על חשבונות אנשי ציבור מקומיים, וזאת למרות שלא נדרשו לכך עדיין עפ"י חקיקה קיימת.

פורסם 2011-11-17