אתר העיתון Wall Street Journal פרסם לאחרונה ידיעה אודות תביעה אזרחית חדשה שהוגשה כנגד בנק J.P.Morgan ומספר מנהלים בכירים בבנק בעקבות הפרת סנקציות ע"י הבנק. התובעת בתביעה האזרחית נגד הבנק למנהליו היא קרן פנסיה של עובדי משטרת לואיזיאנה אשר מחזיקה במניות הבנק. הקרן טוענת בכתב התביעה כי הבנק ומנהליו הפרו חובת אמונים והביאו את הבנק להפרת מתמשכת של חוקים פדרליים בנושא סנקציות.

באוגוסט האחרון חתם הבנק על הסכם מול משרד האוצר האמריקאי ו-OFAC, לפיו ישלם קנס בסך 88 מיליון דולר, בגין הפרת סנקציות כנגד קובה, איראן וסודן. התובעת מצטטת בכתב התביעה את דברי משרד האוצר האמריקאי אודות הפרת הסנקציות אשר לפיו מדובר היה בהפרה מתמשכת וביודעין תוך התרשלות חמורה של מנהלי הבנק. לדברי קרן הפנסיה, התרשלו המנהלים הבכירים של הבנק וחברי הדירקטוריון במילוי תפקידם והפרו את חובת האמונים החלה עליהם בכך שלא פיקחו כראוי על התנהלות הבנק ונתנו למצב של הפרת חוק פדרלי להימשך תקופה ארוכה כל כך וביודעין.

עקב כך, הוגשה בבית המשפט העליון של מדינת ניו-יורק תביעה זו ע"י קרן הפנסיה בדרישה מבית המשפט לקבוע כי הבנק ומנהליו הפרו חובת אמונים, התרשלו בתפקידם וכי עליהם לפצות את הקרן בפיצויים (סכום הפיצויים המבוקש לא פורט).

פורסם 2011-11-13