משרד האוצר האמריקאי פרסם ביום חמישי האחרון (27.10.11) הכרזות חדשות ברשימת OFAC תחת קטגורית NPWMD, סנקציות למניעת העשרה וייצור נשק להשמדה המונית. הגורמים שהוכרזו הם 8 חברות לספנות ותעבורה ימית הקשורות לתעשיית הגרעין האיראנית.

רשימת היחידים והחברות המוכרזים בקטיגורית NPWMD מופיעה כאחד המקורות להכרזות על גורמים שמסייעים לתוכנית הגרעין האיראנית עפ"י טיוטת בנק ישראל.

הכרזות אלו נוספו לרשימת אמנט של יחידים וחברות הקשורים לתעשיית הגרעין האיראנית. כמו כן, עודכנו ברשימה מספר הכרזות קודמות בהן נערכו שינויים, כפי שפורסם באותה הודעה של OFAC מאותו תאריך. רשימת אמנט תעודכן מפעם לפעם עפ"י שינויים והכרזות נוספות שיפורסמו ע"י OFAC בקטגוריה זו או ע"י מקורות נוספים להכרזות אלו כגון האו"ם והאיחוד האירופי.

פורסם 2011-10-30