המשרד לפיקוח על המטבע במשרד האוצר האמריקאי (OCC) פרסם לאחרונה ידיעה על הסכם שנחתם בעקבות הגשת אישומים נגד Pamellia Wilson, סמנכ"לית בכירה ב-Colombo Bank ברוקוויל, מרילנד. במסגרת ההסכם הסכימה וילסון לשלם קנס אזרחי אישי שהוטל עליה ומלא אחר דרישות ה-OCC בתמורה לאי הודאה או הכחשה של האישומים נגדה.

וילסון, בת 64, עוסקת בבנקאות מעל ל-30 שנה, משמשת כסמנכ"לית בכירה בבנק. במהלך שנת 2007 שימשה כקצינת ציות לפי חוקי ה-BSA ומתוקף תפקידה זה היתה אחראית להעברת דיווחים על תנועות והעברות כספיות (CTR) בשם הבנק, כמתחייב בחוק. וילסון הואשמה כי בין בין אפריל לספטמבר באותה שנה לא העבירה 69 דיווחים אשר היה הבנק מחויב להעביר. עפ"י ה-OCC עשתה זאת וילסון במכוון ומתוך כוונה מלאה. נוסף על כך, דיווחה וילסון למועצת המנהלים של הבנק כי העבירה כנדרש 38 מהדיווחים החסרים, למרות שלא עשתה כן בפועל, ובכך גרמה למוסד הפיננסי בו הועסקה לעבור על החוק.

כתוצאה מכך, הוטל על וילסון קנס אישי בסך 5,000 דולר, וכן נקבע עפ"י דרישות ה-OCC בהסכם, במסגרת סעיף "Cease & Desist", כי בשום מקרה לא תועסק בעתיד במסגרת עבודתה בבנק כקצינת ציות האחראית למסירת דיווחים לפי חוקי ה-BSA, או כמנהלת האחראית על קציני ציות או גורמים הקשורים למסירת דיווחים ויישום חוקי ה-BSA. כמו כן, וילסון מנועה מלהגיש דיווחים בנושאים אלו למועצת המנהלים ולהנהלת המוסד הפיננסי (למעט דיווחים הקשורים לעבודה אדמיניסטרטיבית שאינה קשורה ליישום חוק ה-BSA). וילסון מנועה מלעסוק בתחום הציות ויישום חוקי ה-BSA כמפורט לעיל לא רק במוסד הפיננסי בו מועסקת כרגע, אלא בכל מוסד אחר אשר עונה להגדרת "Insured Depository Institution".

ה-OCC הטיל בעבר קנסות אישיים על בעלי תפקידים בבנקים, בנוסף על הטלת קנס על המוסד הפיננסי עצמו. כמו כן, פורסמו בעבר הערכות מצד גורמים במשרד זה לפיהן צפויים הרגולטורים בארה"ב להתמקד יותר ויותר בהטלת סנקציות אישיות וקנסות אישיים על בעלי תפקידים הקשורים ליישום חוקים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. במקרה זה ניתן לראות כי ה-OCC לא הסתפק בהטלת קנס אישי אלא הטיל גם סנקציה אישית אשר מגבילה את אופן העסקתה של וילסון בתחום הבנקאות מעתה ואילך, בכל מוסד בו תעסוק.

פורסם 2011-10-30