קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 12 הבנקים הגדולים בעולם, פרסמה לאחרונה מסמך עקרונות והנחיות בנושא הטיפול בכרטיסי Prepaid, כרטיסי מזומן וכרטיסים נטענים. לדברי הקבוצה המסמך פורסם במסגרת עבודת מחקר מתמשכת של הקבוצה בשיתוף ארגון ה-FATF בנושא אמצעי תשלום חדשים ועקב הסיכון הגבוה לניצול כרטיסים אלו לצורך הלבנת הון .

במסגרת מסמך ההנחיות מפרטת קבוצת וולפסברג מהי הגדרתה לכרטיסים מסוג זה, מיהם השחקנים העיקריים בסקטור (מפיצים, משווקים, גורמים לעיבוד תשלומים והעברת כספים וכד') וכן מהם המאפיינים העיקריים לסוגי הכרטיסים השונים. ביחס לכל מאפיין מפורט במסמך מה מגביר את הסיכון ומה מקטין אותו.

כאשר מדובר במאפיין כגון טווח השימוש, ברור כי בכרטיסים המאפשרים שימוש בינלאומי הסיכון גבוה יותר. כאשר מדובר במאפיין כגון גישה למזומן, מודגש כי כרטיסים המאפשרים משיכת מזומנים ממכשירי ATM מהווים סיכון גבוה יותר. כמו כן, כאשר מדובר במאפיין כגון מגבלת סכום, עולה כי כרטיסים הניתנים לטעינה חוזרת וכרטיסים שאינם מוגבלים בתקרת טעינה או בעלי סכום טעינה גבוה מהווים כולם סיכון גבוה יותר.

גובה הסיכון נובע גם מפרמטרים נוספים כגון: מספר הכרטיסים שניתן למכור לגורם יחיד, תוקף הכרטיס (מוגבל או בלתי מוגבל), טעינה באמצעות מערכות תשלום אלקטרוניות, טעינה באמצעות מזומן ועוד.

פורסם 2011-10-23