משטרת ישראל פרסמה השבוע הודעה לתקשורת לפיה פנה ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל לרגולטורים ולמפקחים על מוסדות פיננסיים בישראל בבקשה ליטול חלק במערך הכולל למניעת תופעת ההימורים הבלתי חוקיים באינטרנט, ולמנוע ניצולם של מוסדות פיננסיים המצויים תחת פיקוחם לפעילות בלתי חוקית זו. במסגרת פניה זו הועברה רשימה ובה 42 חשבונות בנק אשר מזוהים כחשבונות המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית באינטרנט.

פניית משטרת ישראל הועברה לרגולטורים ולגורמים המפקחים לפי חוק איסור הלבנת הון ובראשם בנק ישראל (הפיקוח על הבנקים), הרשות לניירות ערך, אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר והרשות לאיסור הלבנת הון. בפניית משטרת ישראל מדגיש ראש אגף החקירות והמודיעין את ההכרח בסיוע לעצירת נתיב הכסף וזאת בנוסף למאבקי משטרת ישראל באתרי הימורים באמצעות חסימת אתרים וכד'.
משטרת ישראל מבקשת באמצעות הפנייה את סיוע הרגולטורים והגורמים המפקחים לבחון עשיית שימוש בסמכויות הפיקוח של רשויות אלו לצורך מניעה, איתור או דיווח בנוגע להעברות כספים אל חשבונות אלו ו/או מהם.

חשוב לציין כי 42 החשבונות אשר מופיעים ברשימת משטרת ישראל מופיעים גם ברשימה דומה של חברת אמנט לחשבונות אשר עשויים לשמש אתרי הימורים. רשימת חברת אמנט מכילה כיום מעל 100 חשבונות בנק וחשבונות אחרים.

פורסם 2011-10-05