משרד הבטחון פרסם ביום ראשון (02.10.11) הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת.

ההתאחדות שהוכרזה היא "תנועת צעירי המסגדים" הפועלת באזור רמאללה ובנימין, אשר ידועה גם בשמות החליפיים "צעירי המסגדים ברמאללה" או "צעירי המסגדים בכפרי רמאללה" או"ועדת צעירי המסגדים" או "צעירי המסגד ברמאללה" או "צעירי המסגד" או "שבאב אל מסג'ד" או "שבאב אל מסאג'ד" או "שבאן מסאג'ד פי רמאללה" או "שבאן מסאג'ד".

פורסם 2011-10-04