המשרד לטרור ומודיעין פיננסי במשרד האוצר (Office of Terrorism and Financial Intelligence) במשרד האוצר האמריקאי פרסם לאחרונה מזכר בנושא המלחמה המשולבת במימון טרור. המזכר פורסם סמוך ל-11 בספטמבר ומסכם למעשה את המאמצים והכלים העיקריים בהם משתמש הממשל האמריקאי בשנים האחרונות לצורך המשך המלחמה בטרור בכלל ובמימון טרור בפרט.

לדברי המשרד לטרור ומודיעין פיננסי, המלחמה במימון טרור היא תוצאה של פעילות משולבת בכמה תחומים מקבילים ובמספר כלים שעומדים לרשות הממשל כגון: סנקציות ואכיפה, מודיעין וניתוח מידע מודיעיני, רגולציות בסקטור הפיננסי, ופעילות בינלאומית הן ברמת הקהילה הבינלאומית והדיפלומטיה והן ברמת הפיננסית מול גופים וארגונים פיננסיים בעולם. כלים אלו משמשים את הממשל האמריקאי לצורך זיהוי, ניטרול והתרעה כלפי תאי טרור וגורמים הקשורים במימון ארגוני טרור.

המזכר מפרט את פעילות ה-TFI בנושא המלחמה במימון טרור, לא רק באמצעות סנקציות ורגולציה, אלא גם באמצעות צעדים להגברת שקיפות במוסדות פיננסיים ושיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים כגון ארגון ה-FATF לצורך הגברת הסטנדרטיזציה והאכיפה בתחום זה ברחבי העולם.

פורסם 2011-09-27