המסמך השנתי לאסטרטגיה לאומית אמריקאית בנושאי הלבנת הון הוא פרי שיתוף פעולה בין שלושה משרדים בממשל בארה"ב: משרד האוצר האמריקאי, משרד המשפטים והמשרד לבטחון המולדת. המסמך השנתי מגדיר את המטרות והיעדים למלחמה בהלבנת הון, תוך שהוא מסתמך על סקרי סיכונים קודמים, סטטיסטיקות ומגמות עולמיות.

המסמך האסטרטגי לשנת 2007 מגדיר את היעדים העיקריים הבאים:

1. המשך מיגון ואבטחת המערכת הבנקאית - הבנקים מוגדרים עדיין כיעד העיקרי לניסיונות הלבנת הון והחדרת מזומנים למערכת הכלכלית.

2. הגברת מגמת השקיפות במוסדות פיננסיים אחרים ונותני שירותים פיננסיים - נותני שירותי מטבע, המחאות נוסעים, שירותי העברות כספים דיגיטליים ועוד.

3. מניעת הברחת מזומנים מארה"ב ואליה - בעיקר במעברי גבול ולרוב בהקשר של סחר בסמים.

4. מלחמה בהלבנת הון דרך מסחר - הכוונה לכל תחום הלבנת הון באמצעות סחר בינ"ל בארה"ב ומחוצה לה. תחום אשר הופך יעד חלופי למלביני הון אשר לא מצליחים להזרים מזומנים למערכת הפיננסית ועושים זאת דרך מסחר.

5. קידום נושא השקיפות בחברות פרטיות, ציבוריות, קרנות וכד'

6. בחינת הרגולציות וקידום האכיפה של מדיניות מניעת הלבנת הון בשוק ההימורים ובבתי קזינו בפרט.

7. יישום ואכיפת רגולציות וחוקי מניעת הלבנת הון בשוק הביטוח.

8. קידום ותמיכה במניעת הלבנת הון במדינות חלשות בתחום: קידום יוזמות בינלאומיות ושיתופי פעולה בין יחידות פעולה פיננסיות ברחבי העולם.

9. שיפור אמצעי החקירה, אכיפה ובקרה.

לעיון במסמך לחץ כאן.

פורסם 2007-05-06