במהלך השבועות האחרונים יצרנו רשימה מלאה ומורחבת של יחידים וחברות הקשורים לתעשיית הגרעין האיראנית ולתעשיית הטילים הבליסטיים באיראן.

בעקבות פרסום רשימת חברות ואנשים שהם אויב ע"י משרד האוצר במסגרת צו המסחר עם האויב (אויב לצורך הפקודה), התשע"א-2011, החלטנו ליצור רשימה מתוקנת ומורחבת אשר תכלול, בנוסף לתיקונים והרחבות לרשימת משרד האוצר, גם את הרשימות הנוספות שהוזכרו בטיוטת ההנחיות של בנק ישראל בנושא גורמים שהוכרזו כמסייעים לתוכנית הגרעין האיראנית.

בימים אלו סיימנו להרכיב ולערוך את הרשימה המורחבת והמתוקנת ורשימה זו כוללת בתוכה את הרשימות הבאות:

1. רשימת משרד האוצר עפ"י צו המסחר עם האויב (חברות ואנשים שהם אויב עקב הגדרת איראן כאויב) - הרשימה פורסמה  ע"י משרד האוצר בתאריך 14.8.2011 והיא כוללת שמות יחידים וחברות בעברית ובאנגלית כפי שהופיעו גם בהחלטות מועצת האו"ם שמספרן: 1737, 1747, 1803, 1929. כפי שדיווחנו בעבר, נמצאו ברשימה על ידינו מספר לא מבוטל של שגיאות כתיב ושמות חליפיים רבים שהיו חסרים. ברשימה המלאה והמורחבת של חברת אמנט תוקנו השגיאות והוספו שמות חליפיים נוספים.

2. רשימת יחידים וחברות מנספח VIII לתקנת האיחוד האירופי שמספרה EU 961/2010. ברשימה זו מספר גדול של יחידים וחברות הקשורים קשר הדוק לתעשיית הגרעין האיראני, כמו למשל בנק Melli וחברות תעשיה רבות, אשר לא הוכרזו במסגרת החלטות האו"ם. חלק לא מבוטל של שמות מנספח זה אינו מופיע ברשימות OFAC אלא רק בנספח זה.

3. רשימת גורמים שהוכרזו ברשימות OFAC במסגרת תוכנית מניעת פרוליפרציה של ארה"ב (NPWMD) - ברשימה זו מספר גדול של יחידים וחברות הקשורים לתעשיית הגרעין והטילים הבליסטיים כמו למשל חברות אירופאיות וחברות סיניות אשר סייעו לתעשיית הגרעין באספקת חומרים, ציוד ותשתיות.

בסיכום הסופי, כוללת הרשימה המורחבת אותה הרכבנו 1,271 שמות מכלל הרשימות השונות שהוזכרו לעיל, אשר הופיעו ברשימת המקורות לגורמים מוכרזים עפ"י טיוטת ההנחיות של בנק ישראל.

פורסם 2011-09-01