משרד האוצר האמריקאי פרסם ביום חמישי האחרון (25.08.11) ידיעה לפיה הסכים בנק J.P.Morgan Chase בניו-יורק לשלם קנס בסך 88.3 מיליון דולר, בתמורה לאי נקיטת הליכים נגדו ע"י OFAC. הבנק הואשם בעשרות מקרים נפרדים של הפרת סנקציות של OFAC ובעיקר סנקציות נגד קובה, איראן, סנקציות בנושא תעשיית הנשק להשמדה המונית וסנקציות בנושא טרור גלובלי.

עפ"י OFAC, עיבד הבנק 1,711 העברות אלקטרוניות הקשורות לגורמים בקובה בסכום כולל של כ-178 מיליון דולר בתקופה שבין דצמבר 2005 למרץ 2006. העברות אלו מהוות הפרה של הסנקציות נגד קובה והבנק לא דיווח על הפרות אלו מיוזמתו ל-OFAC. נוסף על כך, בדצמבר 2009 העניק הבנק הלוואה מסחרית בעסקת אשראי הקשורה לכלי שיט אשר שייך ל-IRISL (קווי התובלה והספנות של איראן). מנהלים בבנק זיהו כי מדובר בעסקה אשר מהווה הפרה של הסנקציות וכי מדובר בכלי שיט שהוכרז ברשימות OFAC, אך למרות החלטה לדווח ל-OFAC על כך מיוזמתו של הבנק, נדחה הדיווח ובוצע רק במרץ 2010, שלושה ימים לפני שקיבל הבנק את החזר ההלוואה. כמו כן, הבנק התעכב במתן הסברים ותשובות בתגובה לצו למסירת פרטים שנמסר לו ע"י OFAC בהקשר לעסקה זו.

פורסם 2011-08-28