רשות המיסים פרסמה אתמול (10.08.11) דו"ח המסכם את החלטות הועדה להטלת עיצום כספי במחצית הראשונה והשניה של שנת 2010. הדו"ח מפרט מקרים הקשורים בהפרת חובת הדיווח על הכנסת כספים לארץ עפ"י סעיפים 9 ו-10 לחוק איסור הלבנת הון.

החוק לאיסור הלבנת הון קובע שני מסלולי ענישה למי שעובר על חובת הדיווח – ענישה פלילית וענישה מנהלית. סעיף 10 לחוק איסור הלבנת הון קובע כי המפר חובת דיווח (כאמור בסעיף 9), דינו מאסר לשישה חודשים, או קנס הקבוע בסכום הקבוע בחוק העונשין או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

כאשר נתפס אדם עם סכומי מזומנים עליהם לא דיווח, מוסמך פקיד המכס לחלט את הכספים מיידית עד שיוחלט אם יוגש כתב אישום פלילי או עיצום כספי. מכאן ואילך, יכולה להתפתח החקירה לכדי כתב אישום פלילי עם עונש מאסר וקנס כספי עפ"י סעיף 10 או סעיף 3(ב) לחוק, או שיינקטו נגדו אמצעים מנהליים בדרך של הטלת עיצום כספי ע"י ועדת העיצומים לפי סעיף 15. גובה העיצום הכספי בהליך מנהלי יכול להגיע עד פי חמישה מהסכום שלא דווח. 

באחת ההחלטות שהתקבלו ע"י הועדה במחצית השניה של 2010 נידון עניינו של דוד ויטר אשר נחקר בעקבות שיתוף פעולה עם רשויות המכס של ארה"ב בעניין דיווח כספים. עפ"י מידע שהתקבל ע"י רשויות המכס בארה"ב, נתגלה כי ויטר נכנס לישראל מארה"ב באופן שיטתי וחוזר בתקופה שבין יולי 2003 ל-מרץ 2008, כאשר בכל פעם מדווח ויטר בצד האמריקאי כל כספים שהוא מוציא מארה"ב, אך בכניסתו לישראל לא מצהיר על כל סכום כסף. ויטר ביצע בנסיעותיו החוזרות 35 הפרות של סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, כאשר הסכום המצטבר של הכספים עליהם לא הצהיר בכניסה לישראל עומד על סך של 2,144,039 דולר. ויטר סירב לנמק מדוע לא דיווח על הכספים בכניסתו לארץ, וטען כי לא הוכח שהכניס את הכספים לארץ אלא רק שיצא עימם מארה"ב. ויטר לא הציג כל גרסה עובדתית והעלה רק השערות מבלי להסביר את מעשיו ואת מקור הכספים, כך ששתיקתו פעלה לחובתו עפ"י הועדה. הועדה החליטה בסופו של דבר להתחשב בנסיבות אישיות שהוצגו בפניה ולא למצות את הדין עם המפר, אלא להסתפק בהטלת קנס בסך 350,000 ש"ח.

פורסם 2011-08-11