הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה את גיליון מס' 10 של "מידע הון" (אוגוסט 2011), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

הגיליון הנוכחי סוקר, בין היתר, עדכוני חקיקה, וביניהם פרסום תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות על נותני שירות עסקי) וטיוטת צו איסור הלבנת הון החדש למבטחים, חברות מנהלות, סוכנים ויועצים.

כמו כן, סוקר הגיליון פסקי דין מהזמן האחרון, עדכונים על פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ודוחות שהתפרסמו בעולם ע"י רשויות אכיפה וארגונים שונים.

פורסם 2011-08-04