הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה עדכון לרשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצווי איסור הלבנת הון של מנהלי תיקים, חברי בורסה ובנק הדואר.

בעדכון מאמצת הרשות את הצהרת ארגון ה-FATF לגבי מדינות שיש לארגון הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות אשר פורסמה ע"י ארגון ה-FATF בסוף יוני, וקובעת שבהתאם לסמכותה עפ"י סעיף 1 לתוספת הראשונה, המדינות והטריטוריות אשר נמנו ע"י ארגון ה-FATF בהצהרתו כמדינות שיש בהן ליקויים או שיש לארגון הסתייגות לגבי התקדמותן ביישום המלצות ה-FATF יהוו את רשימת המדינות והטריטוריות לעניין סעיף 1 לתוספת הראשונה.

כאמור, עדכון זה של הרשימה בסעיף 1 לתוספת הראשונה בוצע בצווי איסור הלבנת הון של מנהלי תיקים, חברי בורסה ובנק הדואר.

פורסם 2011-08-02