אתר האינטרנט CPIFinancial פרסם תוצאות מחקר חדש אשר נערך ע"י חברת הייעוץ Aite Group, לפיו מוערך היום שווי שוק התוכנה למניעת הלבנת הון בסכום של 450 מיליון דולר. לפי הדו"ח צפוי לעלות שווי השוק ל-650 מיליון דולר עד שנת 2015.

קבוצת Aite ערכה לצורך הדו"ח ראיונות בקרב 18 נותני שירות בתחום קציני הציות למניעת הלבנת הון ו-36 מוסדות פיננסיים גדולים בין החודשים ינואר לאפריל 2011. עפ"י הדו"ח צפויה השקעה נוספת מצד מוסדות פיננסיים בשוק התוכנה למניעת הלבנת הון בעיקר באיזור המזרח התיכון, אפריקה ואסיה. כמו כן צפויה השקעה בנושא זה מצד מוסדות בארה"ב אשר יחליפו תוכנה ישנה בחדשה ומעודכנת יותר, וכן צפויה השקעה מצד מוסדות פיננסיים קטנים אשר יעברו מתהליכים ידניים לשימוש בתוכנה.

עפ"י הדו"ח המאפיינים העיקריים שתוכנה בשוק מניעת הלבנת הון צריכה לכלול הם: בדיקות נאותות, הליכי זיהוי, פיקוח על פעולות בלתי רגילות, סינון מול רשימות וניהול חקירות לפי מקרה.

פורסם 2011-07-26