ארגון ה-FATF פרסם בתחילת החודש מסמך חדש בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור והכללה פיננסית. עפ"י ארגון ה-FATF, מסמך זה הוא מסמך הנחיות עבור המדינות השונות והמוסדות הפיננסיים בכל מדינה, אשר נועד לסייע למדינות במדיניות לאומית של הכללה פיננסית לצד מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מבלי לפגוע בשני האינטרסים.

הכללה פיננסית היא עיקרון כלכלי ברמת מדיניות במדינות רבות שפירושו מתן שירותים פיננסיים בעלות סבירה לחלקים נרחבים של קבוצות חלשות בעלות הכנסה נמוכה. מדובר בעיקרון אשר על פיו מתוכננות תוכניות לאומיות שונות למלחמה בעוני ולהנגשה של שירותים פיננסיים כגון אשראי לאוכלוסיות שבד"כ נמנעים מהם שירותים פיננסיים רבים בשל מעמד נמוך וקשיים כלכליים.

ארגון ה-FATF מציין ומביא הצהרות של הבנק העולמי שטוענות אף הן כי מניעת הלבנת הון ומימון טרור והכללה פיננסית אינן סותרות אחת את השניה אלא משתלבות זו בזו. עפ"י הבנק העולמי וה-FATF, כאשר אין הכללה פיננסית הדבר פוגע גם במניעת הלבנת הון ומימון טרור, משום שכאשר חלק גדול של האוכלוסיה אינו יכול לקבל שירותים פיננסיים הוא יפנה למערכות פיננסיות חליפיות ("שחורות") ובכך יהיה פגיע יותר ויגדיל את הרווחים של נותני שירותים פיננסיים אשר עושים זאת ללא רישיון ומחוץ לחוק. לפיכך ניתן להסיק כי הכללה פיננסית מסייעת לייעל מנגנונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

הצורך לאיזון בים שני האינטרסים עולה במקרים מסוימים משום שהוראות ונהלים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור  מייקרים את השירותים הפיננסיים משום שעלותם חלה על המוסדות הפיננסיים וחלקה מגולגל אל הלקוח. במקרים מסוימים לקוח משכבה נמוכה או שכבה בעייתית לקבלת שירות פיננסי (למשל, עובד זר) חסר את מסמכי הזיהוי הרשמיים מהמדינה (כמו למשל ת.ז) ובכך גורם למוסד הבנקאי עלות גבוהה יותר בתהליך הזיהוי והכרת הלקוח מולו, ודבר זה עשוי לעודד מוסדות פיננסיים להימנע ממתן שירותים פיננסיים לשכבות אלו, אך יש למצוא את האיזון ושלב בין שני אינטרסים חשובים אלו.

הנחיות ה-FATF ויישום גישה מבוססת סיכון מאפשר למוסדות פיננסיים להתאים את סוג ההליך מול הלקוח לסוג הלקוח. לפיכך במדינות מסוימות בהן יש תוכניות לאומיות להכללה פיננסית (כמו הודו למשל) מאפשרים לאוכלוסיה אשר מוגדרת משכבה נמוכה או ענייה לקבל שירותים פיננסיים מסוימים ולפתוח חשבונות אשר הפעילות בהם מוגבלת בתקרה מסוימת ובמקביל מגמישים את הליך הזיהוי ומסתפקים במסמכים חליפיים ככל שניתן. בדרך זו הוראות מניעת הלבנת הון ומימון טרור אינן מופרות ובמקביל המדינה מרוויחה מכך שאוכלוסיה זו תפעל במסגרת הבנקאות הרשמית ולא תפנה לערוצים של בנקאות לא רשמית ושוק אפור.

פורסם 2011-07-20