FINCEN פרסמה אתמול (13.07.11) הנחיה למוסדות פיננסיים בעקבות פרסום ה-FATF לפני כשבועיים בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים שלא הוכיחו התקדמות מספקת בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת הנחיה זו מודיעה FINCEN למוסדות הפיננסיים על פרסום העדכון ע"י ארגון ה-FATF ומזכירה למוסדות הפיננסיים את החובה לערוך בדיקות נאותות מורחבות ולנקוט באמצעי פיקוח ובקרה מורחבים יותר לגבי חשבונות בנק קורספונדנטים במדינות בהן נתגלו ליקויים.

עפ"י הצהרת ארגון ה-FATF המעודכנת נותרו איראן וצפון קוריאה ברשימת המדינות המהוות סיכון בנושא הלבנת הון ומימון טרור. ברשימת המדינות בעלות ליקויים שלא הוכיחו התקדמות מספקת נמנות המדינות הבאות: סוריה, טורקיה, סרי-לנקה, מיאנמר, קניה, אתיופיה, קובה ובוליביה.