ועידת האיחוד האירופי הציגה אתמול (13.07.11) עקרונות ואיפיונים למערכת חדשה לאיתור מימון טרוריסטים (TFTS- Terrorist Finance Tracking System).

היוזמה לתכנון מערכת מסוג זה נבעה מדרישה שהועלתה ע"י מועצת האיחוד האירופי לאחר חתימת הסכם שיתוף המידע והעברת נתוני SWIFT מול הממשל האמריקאי. כזכור, ביולי 2010 נחתם הסכם בין האיחוד האירופי והממשל האמריקאי, אשר מסדיר שיתוף מידע והעברת נתונים פיננסיים מה-SWIFT, לצורך חקירות מימון טרור ולצורך איתור מקורות מימון טרור. במהלך המו"מ על ההסכם נשמעו קולות ביקורת רבים באיחוד האירופי נגד ההסדר בשל הטענה שהעברת הנתונים אל מחוץ לגבולות אירופה מהווה פגיעה בזכויות היסוד של אזרחי אירופה ובזכות לשמירה על פרטיות והגנה על מידע אישי.

במקביל לחתימה על ההסכם קראה מועצת האיחוד האירופי למשרד לענייני פנים באיחוד לברר מהו הבסיס החוקי והטכנולוגי הנדרש על מנת לתכנן מערכת לאיתור מימון טרור אשר תופעל ע"י האיחוד האירופי ותביא לצמצום העברת מידע לממשל האמריקאי.

השרה לענייני פנים באיחוד האירופי, Cecilia Malmström, הציגה את מסמך האיפיון בו נקבע כי למערכת החדשה תהיינה שתי מטרות עיקריות, האחת, יכולת מאבק במימון טרור ומניעת גישה של גורמי מימון טרור לכספים, והשניה, צמצום כמות המידע המועבר לממשל האמריקאי למינימום. על מנת להשיג מטרות אלו פורטו במסמך האיפיון מספר פתרונות אפשריים אשר יובאו בהמשך לדיון מעמיק יותר בין ועידת האיחוד האירופי, מועצת האיחוד האירופי והפרלמנט האירופי. בין היתר מגדיר המסמך דרישות טכנולוגיות וחוקיות למערכת שתוקם, לרבות הדרישה לשמירה על פרטיות והגנה על מידע וכן דרישות בנושא תשתית טכנולוגית ותקציב.

פורסם 2011-07-14