FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב, פרסמה לאחרונה (08.07.11) הנחיה למוסדות פיננסיים בנושא המצב הפוליטי-מדיני בסוריה. הממשל האמריקאי מזהיר כי אנשי ציבור, פקידי ממשל ובעלי תפקידים הקשורים לשלטונו של בשאר אסאד, עשויים לנסות להבריח כספים המצויים בארה"ב או להסוות בעלות בחברות וקשרים עסקיים על מנת להימנע מסנקציות.

FINCEN מזכירה למוסדות הפיננסיים כי הם נדרשים ליישם אמצעי פיקוח ובקרה מוגברים על חשבונות בנק פרטיים וכן נדרשים לפקח מקרוב על העברות ותנועות אשר עשויות להוות העברת כספים שמקורם בכספי מדינות או כספי שחיתות, ולדווח ל-FINCEN על פעולות חשודות לפי הצורך. לדברי FINCEN, על המוסדות הפיננסיים להיות מודעים לכך שהמצב בסוריה עשוי להשפיע על תנועות והתנהגויות של בעלי חשבונות מסוימים ובעלי תפקידים מסוימים הקשורים לסוריה ולהגביר את הפיקוח בהתאם.

במסגרת ההנחיה הובאה דוגמא למקרה כזה בו הבחין הממשל האמריקאי בנסיונות של בעלי תפקידים או מקורבים לשלטון בסוריה להעביר נכסים או לנתק קשרים מחברות וארגונים על מנת להימנע מסנקציות. עפ"י הממשל האמריקאי, קיימים סימנים לכך ש- Rami Makhluf, איש עסקים ובן דודו של נשיא סוריה, בשאר אסאד, נקט לאחרונה בצעדים על מנת להגן על כספים, חברות ונכסים בבעלותו. Makhluf, אשר שמו הוכרז ברשימות OFAC ב-2008 בשל סיוע למשטר השחיתות בסוריה, ניסה לאחרונה לנתק קשר רשמי מחברות בבעלותו וליצור מצג שווא לפיו אינו קשור אליהן או אינו מחזיק בבעלות בחברות אלו. עפ"י הערכת הממשל האמריקאי מנסה Makhluf להעביר נכסים ולמצוא מקום בטוח מחוץ לסוריה עבור כספיו ונכסיו. ב-FINCEN מזהירים כי על המוסדות הפיננסיים לפקח על העברות כספים וחשבונות הקשורים ל-Makhluf, חברות בבעלותו או בני משפחתו, וכן לפקוח עין להתנהגויות דומות מצד אנשי ציבור נוספים בסוריה.

פורסם 2011-07-13