בבריטניה נכנס לתוקפו ביום שישי האחרון (01.07.2011) החוק החדש למאבק בשוחד, אשר נקרא, Bribery Act 2010. החוק החדש מתייחס הן לתופעת השוחד בסקטור הציבורי-ממשלתי והן לתופעת השוחד בסקטור העסקי הפרטי. בחוק נקבעו שלוש עבירות עיקריות - עבירת קבלת שוחד (שוחד פאסיבי), עבירת מתן או הבטחת שוחד (שוחד אקטיבי) ועבירה נפרדת של מתן שוחד לעובד ציבור זר. העונש על עבירות אלו הוא קנס בלתי מוגבל (לחברות) או מאסר של עד 10 שנים.

עבירה נוספת, אשר מייחדת את חוק זה חוק ה-FCPA האמריקאי, היא עבירה של אי מניעת מתן שוחד ע"י חברות מסחריות. עפ"י עבירה זו, חברה מסחרית אינה יכולה להתגונן יותר בטיעון שלא ידעה מה עשו סוכניה או עובדיה, ותואשם עפ"י חוק זה באי מניעת שוחד אם עובד שלה או סוכן מטעמה ביצע עבירת מתן שוחד. העונש על עבירה זו הוא קנס בלתי מוגבל וההגנה היחידה של חברה מסחרית בתגובה לאישום זה יהיה אם תוכיח כי קיימה הדרכות וקבעה נהלים להסברה בנושא שוחד ומניעת מתן שוחד. כמו כן, נקבע בחוק זה כי אם יוכח שגורמים בהנהלה בכירה של חברה מסחרית ידעו על מתן שוחד בידי עובדים אחרים או סוכנים, ניתן יהיה להגיש נגדם כתבי אישום.

החוק הבריטי החדש למאבק בשוחד מתאפיין בנוסף בתחולה טריטוריאלית רחבה. ניתן לתבוע על עבירת שוחד עפ"י חוק זה כל אדם או חברה שהם בעלי קשר קרוב ("Close Connection") לבריטניה, גם אם העבירה לא בוצעה בבריטניה. כאשר מדובר על קשר קרוב הכוונה היא למעשה לכל חברה מסחרית אשר יש לה נציגות בבריטניה או פעילות מסוימת בבריטניה.

המשרד הממשלתי אשר אחראי לאכיפה, פיקוח, תביעה והדרכה בכל הנוגע לחוק זה הוא ה-Serious Fraud Office, אשר עוסק במלחמה בשחיתות והונאה משרד זה יהא אחראי על הגשת תביעות וניהול חקירות עפ"י חוק זה ובפרט כאשר מדובר בעבירות המתרחשות בחו"ל. פרט למשרד זה יוגשו תביעות גם ע"י רשויות התביעה המרכזיות בבריטניה, כאשר מדובר בעבירות אשר מתרחשות בבריטניה ולא מעבר לים..

ה-SFO פרסם מספר מדריכים ודברי הסבר לחוק החדש, ובנוסף לכך, פרסם משרד המשפטים הבריטי חוברת הדרכה לחברות מסחריות כיצד להתכונן לחוק ולהתגונן מפני תביעות.

פורסם 2011-07-05