ביום שני האחרון (27.06.11) פירסמה קרן המטבע העולמית ידיעה בבלוג באתר האינטרנט שלה אודות כוונת קרן המטבע העולמית לבצע שינוי בדרך בה מבוצעות ביקורות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור במדינות השונות. השינוי בגישה ובאופן עריכת הביקורות נובע ממסקנות דו"ח בנושא אשר פורסם במאי האחרון ובו החליטו קרן המטבע העולמית והבנק העולמי לעבור לגישה ממוקדת סיכון בעת עריכת ביקורות במדינות השונות בתחום זה.

עפ"י הדו"ח, קרן המטבע העולמית והבנק העולמי יפעלו לכך שבכל מדינה בה בוצעה בעבר ביקורת מלאה והערכת סיכונים מלאה, לא תבוצע ביקורת מלאה חוזרת, אלא תבוצענה ביקורות חוזרות ממוקדות סיכונים (Risk Focused Assessments). המטרה היא להוזיל עלויות למדינות השונות ולהעמיק את הביקורת והסיוע למדינות בתחומים בהם אותה מדינה חלשה יותר או בתחומים בהם יש סיכון גבוה יותר. עפ"י קרן המטבע העולמית יבוצעו ביקורות ממוקדות סיכון במדינות בהן בוצעה בעבר ביקורת מלאה והערכת סיכונים מלאה פעם אחת לפחות.

יישום גישה ממוקדת סיכון בביקורות המשך יאפשר לקרן המטבע העולמית ולבנק העולמי להתמקד מול כל מדינה בנושאים ספציפיים יותר. התחומים בהם תתמקד ביקורת ממוקדת סיכון יהיו:

תחומים בהם נתגלו כשלים או פערים ביישום בביקורת קודמת באותה מדינה.

תחומים בהם נתגלו פערי חקיקה בביקורת קודמת.

תחומים אשר מהווים סיכון גבוה לאותה מדינה או איזור גיאוגרפי.

תחומים אשר עברו שינויי חקיקה ורגולציה מאז הביקורת הקודמת.

תחומים הקשורים לשווקים, שירותים ו/או סקטורים אשר הראו צמיחה משמעותית מאז הביקורת הקודמת.

קרן המטבע העולמית ציינה בנוסף כי תתאם את המעבר לגישה ממוקדת סיכון במדינות בהן נערכה ביקורת בעבר עם ארגון ה-FATF ותוך שיתוף פעולה עם הארגון בנושא זה.

פורסם 2011-06-30