קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 12 הבנקים הגדולים בעולם, פרסמה לאחרונה עדכון והרחבה למסמך עקרונות בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר. המסמך המקורי פורסם בינואר 2009 ופירט עקרונות מקיפים בנושא סיכוני הלבנת הון במסחר. המסמך סקר סיכונים שונים הנובעים משימוש בכלי מסחר שונים כגון אשראי דוקומנטרי ודוקומנטים לגבייה, לרבות התייחסות לשאלה כיצד עשויים סיכוני הלבנת הון במכשירים אלו להשפיע על בנקים ומוסדות פיננסיים.

במסמך החדש עדכנה קבוצת וולפסברג סיכוני הלבנת הון במכשירים פיננסיים נוספים (כגון מכתבי אשראי) אשר לא היתה התייחסות אליהם במסמך המקורי, וזאת על מנת להשלים תמונה מקיפה ומעמיקה של סיכוני הלבנת הון במכשירים פיננסיים אשר הבנקים מציעים כשירות ללקוחותיהם. כמו כן עודכנו הנספחים למסמך והדוגמאות כך שלדברי קבוצת וולפסברג ינוסחו בצורה בהירה יותר ופשוטה יותר לטובת הקוראים.

פורסם 2011-06-22