הועדה להגנה על מידע לפי סעיף 29 בועדת האיחוד האירופי (Article 29 Data Protection Working Party) אימצה ופרסמה ביום שני האחרון (13.06.11) 44 המלצות לאיזון בין מניעת הלבנת הון ומימון טרור מחד והגנה על הפרטיות כזכות יסוד מאידך. ההנחיות מיועדות ליחידות מודיעין פיננסי בעולם, לרגולטורים ולמוסדות פיננסיים ומטרתה לאזן בין שתי המטרות החשובות ולסייע להגברת האיזון ביניהן.

במסגרת ההנחיות מוצע לבצע בדיקה של חקיקה קיימת בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור הן ברמת האיחוד והן ברמה הלאומית של מדינות האיחוד, וזאת על מנת להאריך את מידת האיזון הקיימת בין מניעת הלבנת הון והגנה על פרטיות בהשוואה להנחיות.

הועדה מבקשת להטמיע את הרעיון ששמירת פרטיות והגנה על מידע אינם אינטרס מתחרה מול מניעת הלבנת הון אלא זכות יסוד הן באיחוד האירופי והן בחקיקה הלאומית של כל מדינה. כמו כן מומלץ עפ"י ההנחיות לגבש נהלים כתובים אחידים להגנה על מידע ותוכניות אחידות ומאוזנות לשיתוף מידע בין גורמים ורשויות.

פורסם 2011-06-16